Setkání vedoucích národních statistických úřadů

Ve dnech 9.–10. října se v Bratislavě sešli vedoucí národních statistických úřadů a generální ředitel Eurostatu (DGINS).

DGINS_2019

Účastníky setkání přivítali předseda Statistického úřadu Slovenské republiky Alexander Ballek a generální ředitelka Eurostatu Mariana Kotzeva. Následovala přednáška Petera Kažimíra, guvernéra Národní banky Slovenska. Poté vystoupili s příspěvkem na téma „Měření hospodářské globalizace v evropském statistickém systému: hodnocení pokroku“ zástupci Eurostatu Sophie Limpach a John Verrinder. První jednací den přinesl ještě tři kratší vystoupení. Druhý konferenční den byla na programu jednání dalších dvou sekcí, když v každé zazněly tři přednášky. V rámci konference předseda ČSÚ Marek Rojíček spolu s místopředsedou Jaroslavem Sixtou na panelové diskuzi představili metodiku národního pojetí zahraničního obchodu ČSÚ. Na ni navázalo setkání Výboru pro Evropský statistický systém (ESSC), na němž mimo jiné proběhla diskuze a připomínkování přípravy Peer Review. Projednávala se především kritéria výběru producentů národních statistik a publikování formulářů.