V zemích EU se pije káva třeba i z Indie

V roce 2018 se do zemí EU28 dovezlo více než 3 mil. tun kávy. To bylo o 12 % více než před 10 lety. Hodnota dovezené kávy dosáhla 7,8 mld. eur.

Většina dovezené kávy pocházela ze dvou zemí. Z Brazílie do zemí EU putovalo 901 tis. tun kávy, tedy 29 % dovezeného množství. Čtvrtina, 770 tis. tun, pak pocházela z Vietnamu. Až s velkým odstupem následovaly Honduras (228 tis. tun, 7 %), Kolumbie (161 tis. tun, 5 %), ještě méně kávy se dovezlo z Indie (157 tis. tun), Peru (127 tis. tun) a Etiopie (87 tis. tun).
Více než třetina dovezeného množství kávy mířila do Německa (1,1 mil. tun, 36 %), necelá pětina (19 %, 587 tis. tun) do Itálie a třetím největším dovozcem byla Belgie, do níž se dovezlo 277 tis. tun zrnek proti únavě. Více ZDE.