Zasedala Česká statistická rada

Dne 18. října se v budově ústředí ČSÚ v Praze na Skalce konalo 64. zasedání České statistické rady.

Pavla Trendová, ředitelka sekce obecné metodiky a registrů ČSÚ, a Petr Eliáš, ředitel odboru obecné metodiky ČSÚ, informovali přítomné o vyhlášce o Programu statistických zjišťování na rok 2020. Ta bude obsahovat 158 zjišťování, což je stejný počet jako v roce 2019. V tom je 93 zjišťování ČSÚ a 65 zjišťování rezortních. Na programu jednání byly též informace o postupu přípravy Sčítání lidu, domů a bytů 2021, které přednesli Libor Svoboda, nositel projektu SLDB, Martin Zelený, ředitel sekce demografie a sociálních statistik, a Robert Šanda, ředitel odboru statistiky obyvatelstva ČSÚ. Místopředseda ČSÚ Jaroslav Sixta seznámil přítomné s postupem řešení prioritních úkolů Úřadu v roce 2019. Posledním bodem jednání byl návrh rozpočtu 2020 a střednědobého výhledu státního rozpočtu na roky 2021–2022, který představil Filip Minář, ředitel sekce ekonomické a správní ČSÚ.