Výběr statistických zajímavostí ze světa

VYDÁNÍ: 10-11/2019
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

Polovina obyvatel Nového Zélandu se nehlásí k žádnému náboženství. V zemích EU se pije káva třeba i z Indie. Rychlost zadlužování u studentů v Nizozemsku roste.

Polovina obyvatel Nového Zélandu se nehlásí k žádnému náboženství

Ze sčítání, která se konala v tomto tisíciletí, je v novozélandské populaci zřejmý nárůst podílu osob bez vyznání.

V roce 2001 neuvedlo žádné náboženství 30 % osob, v roce 2006 to bylo 35 % sčítaných, v roce 2013 se k žádnému náboženství nepřihlásilo 42 % obyvatel a v zatím posledním sčítání z roku 2018 se s žádným náboženstvím neztotožňovalo již více než 48 % obyvatel.
Ti, kteří se k nějakému náboženství přihlásili, tvořili velmi různorodou skupinu. Na sčítacích formulářích se v odpovědích na tuto otázku objevilo 157 různých variant. Nejčastěji se lidé hlásili ke křesťanství (28 %). Z této skupiny byli nejpočetnější příslušníci anglikánské církve (315 tis. osob, tj. 6,7 % obyvatel), druhou skupinu představovali ti, kteří se hlásili ke křesťanství, avšak neuvedli příslušnost ke konkrétní církvi (308 tis. osob). Osob římskokatolického vyznání žilo na Novém Zélandu v okamžiku sčítání 296 tis. Další velkou skupinou byli presbyteriáni (222 tis.) a 173 tis. osob uvedlo, že se cítí být katolíky, avšak dále již svoji příslušnost nespecifikovali.
Kromě křesťanů žilo na Novém Zélandu také 121 tis. osob hlásících se k hinduismu, 57 tis. vyznavačů islámu a téměř 41 tis. osob, jejichž náboženstvím je sikhismus. Víru původních Maorů ve formě Rātana vyznává 44 tis. osob a ve formě Ringatū pak 12 tis. osob. I na Novém Zélandu se lze setkat s těmi, kteří do kolonky vyznání uvedli „církev létajícího špagetového monstra“ či „rytíři Jedi“. Více ZDE.

V zemích EU se pije káva třeba i z Indie

V roce 2018 se do zemí EU28 dovezlo více než 3 mil. tun kávy. To bylo o 12 % více než před 10 lety. Hodnota dovezené kávy dosáhla 7,8 mld. eur.

Většina dovezené kávy pocházela ze dvou zemí. Z Brazílie do zemí EU putovalo 901 tis. tun kávy, tedy 29 % dovezeného množství. Čtvrtina, 770 tis. tun, pak pocházela z Vietnamu. Až s velkým odstupem následovaly Honduras (228 tis. tun, 7 %), Kolumbie (161 tis. tun, 5 %), ještě méně kávy se dovezlo z Indie (157 tis. tun), Peru (127 tis. tun) a Etiopie (87 tis. tun).
Více než třetina dovezeného množství kávy mířila do Německa (1,1 mil. tun, 36 %), necelá pětina (19 %, 587 tis. tun) do Itálie a třetím největším dovozcem byla Belgie, do níž se dovezlo 277 tis. tun zrnek proti únavě. Více ZDE.

Rychlost zadlužování u studentů v Nizozemsku roste

Celková částka, kterou si současní či bývalí studenti v Nizozemsku půjčili, dosáhla v roce 2019 výše 19,3 mld. eur, to je o 1,9 mld. více než v předchozím roce.

Souhrnná výše studentských půjček se zvyšuje každým rokem, zejména od roku 2015. Tehdy byl nastaven nový systém půjček tohoto druhu, který do značné míry nahradil dosavadní model založený na studijních grantech a sociálních benefitech. Průměrná výše půjčky se od roku 2015 zvýšila o 1,3 tis. eur a v roce 2019 dosáhla 13,7 tis. eur. V uvedeném období také výrazně vzrostl počet studentů, kteří se v době studií zadlužili, a to o 388 tis. na 1,4 mil. osob. Průměrná výše půjčky se liší podle pohlaví jen mírně. Studentky dluží v roce 2019 průměrně 13,4 tis. eur, studenti pak o 500 eur více. Shodně u obou pohlaví ale narůstá rychlost zadlužování. Studenti narození v roce 1994 se ve věku 18 let zavazovali ke splácení půjčky v průměrné výši 1,5 tis. eur, přičemž do dvou let si půjčku navýšili na 4,1 tis. Narození v roce 1998 si v 18 letech brali půjčku v průměrné výši 2,5 tis. eur a tu si, když jim bylo dvacet, navýšili na 8 tis. eur, tj. na více než trojnásobek. Více ZDE.

Autor: , odbor vnější komunikace
Zatím zde není žádný komentář.