Výběr událostí z ČSÚ

VYDÁNÍ: 10-11/2019
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

Další běh Specializovaného statistického studia. Zasedala Česká statistická rada. ČSÚ aktivně hledá nové zaměstnance. Setkání vedoucích národních statistických úřadů. Ocenění pro PR tým ČSÚ. Hospodářská spolupráce v česko-polském pohraničí.

Další běh Specializovaného statistického studia

V září zahájil Český statistický úřad ve spolupráci s Fakultou informatiky a statistiky VŠE v Praze již 28. běh Specializovaného statistického studia.

Studium je určeno pro absolventy vysokých škol počínaje bakalářským stupněm vzdělání. Je velmi vhodné pro ty, kteří se statistickými údaji pracují, využívají je a analyzují nebo je poskytují. Základním obsahem výuky je problematika číselného zobrazování sociálně-ekonomických jevů a procesů, jejich analýza a interpretace. Program studia obsahuje 384 hodin výuky rozdělených do čtyř semestrů (12 týdenních soustředění v rozsahu 32 hodin). Studium končí obhajobou závěrečné práce a předáním certifikátu VŠE o absolvování Specializovaného statistického studia.

Zasedala Česká statistická rada

Dne 18. října se v budově ústředí ČSÚ v Praze na Skalce konalo 64. zasedání České statistické rady.

Pavla Trendová, ředitelka sekce obecné metodiky a registrů ČSÚ, a Petr Eliáš, ředitel odboru obecné metodiky ČSÚ, informovali přítomné o vyhlášce o Programu statistických zjišťování na rok 2020. Ta bude obsahovat 158 zjišťování, což je stejný počet jako v roce 2019. V tom je 93 zjišťování ČSÚ a 65 zjišťování rezortních. Na programu jednání byly též informace o postupu přípravy Sčítání lidu, domů a bytů 2021, které přednesli Libor Svoboda, nositel projektu SLDB, Martin Zelený, ředitel sekce demografie a sociálních statistik, a Robert Šanda, ředitel odboru statistiky obyvatelstva ČSÚ. Místopředseda ČSÚ Jaroslav Sixta seznámil přítomné s postupem řešení prioritních úkolů Úřadu v roce 2019. Posledním bodem jednání byl návrh rozpočtu 2020 a střednědobého výhledu státního rozpočtu na roky 2021–2022, který představil Filip Minář, ředitel sekce ekonomické a správní ČSÚ.

ČSÚ aktivně hledá nové zaměstnance

Český statistický úřad se již podruhé účastnil veletrhu práce Profesia days, který se konal 23. a 24. října v Praze. Cílem bylo oslovit nové potenciální zaměstnance.

Profesia-days

Během dvou dnů navštívilo stánek Úřadu více než 460 zájemců o zaměstnání, a to všech věkových kategorií. Téměř sedmina projevila zájem o pozice spojené se SLDB 2021. Ve srovnání s pracovním poměrem věnovali návštěvníci veletrhu větší pozornost nabídce míst ve služebním poměru. Zájemci, kteří se u informačního stánku Úřadu zastavili, hodnotili pozitivně především kvalitu poskytnutých informací a komunikaci s ČSÚ. Mnohé zaujalo i grafické ztvárnění statistických informací.

Setkání vedoucích národních statistických úřadů

Ve dnech 9.–10. října se v Bratislavě sešli vedoucí národních statistických úřadů a generální ředitel Eurostatu (DGINS).

DGINS_2019

Účastníky setkání přivítali předseda Statistického úřadu Slovenské republiky Alexander Ballek a generální ředitelka Eurostatu Mariana Kotzeva. Následovala přednáška Petera Kažimíra, guvernéra Národní banky Slovenska. Poté vystoupili s příspěvkem na téma „Měření hospodářské globalizace v evropském statistickém systému: hodnocení pokroku“ zástupci Eurostatu Sophie Limpach a John Verrinder. První jednací den přinesl ještě tři kratší vystoupení. Druhý konferenční den byla na programu jednání dalších dvou sekcí, když v každé zazněly tři přednášky. V rámci konference předseda ČSÚ Marek Rojíček spolu s místopředsedou Jaroslavem Sixtou na panelové diskuzi představili metodiku národního pojetí zahraničního obchodu ČSÚ. Na ni navázalo setkání Výboru pro Evropský statistický systém (ESSC), na němž mimo jiné proběhla diskuze a připomínkování přípravy Peer Review. Projednávala se především kritéria výběru producentů národních statistik a publikování formulářů.

Ocenění pro PR tým ČSÚ

Český statistický úřad získal na slavnostním večeru pořádaném 17. října 2. místo v kategorii PR tým roku oborové soutěže Mluvčí roku.

Ta vyhodnocuje práci tiskových mluvčích a PR týmů, kteří vykonáváním profese přímo vytvářejí mediální obraz firem a institucí. ČSÚ chápe úspěch v soutěži mimo jiné jako ocenění dlouhodobé činnosti Úřadu na poli PR, mediální komunikace a styku s veřejností. Hodnocení se skládala ze dvou částí a účastnili se jich výlučně experti z oboru public relations, tiskoví mluvčí a novináři. V soutěži tradičně pořádané PR Klubem se sešlo pro tři udělované kategorie celkem 138 nominací, které po vyhlášení soutěže podali experti z oboru PR a zkušení novináři. V kategorii PR tým roku zvítězilo Letiště Praha, třetí místo si odnesla Česká spořitelna.

PR-tým-roku

Hospodářská spolupráce v česko-polském pohraničí

V projektu Řešíme problémy společně působí šest odborných skupin, a to v dopravě, ochraně zdraví a bezpečnosti, územním plánování, ochraně životního prostředí, hospodářské spolupráci a administrativních problémech.

Na konferenci „Hospodářská spolupráce v česko-polském pohraničí“, která se v polském městě Boguszów-Gorce uskutečnila 18. září v rámci projektu Řešíme problémy společně, vystoupila Věra Varmužová z Krajské správy ČSÚ v Hradci Králové s prezentací ČSÚ. V příspěvku se zaměřila na vliv demografického vývoje na trh práce v česko-polském pohraničí. V oblasti česko-polského pohraničí nelze podle současného demografického vývoje ani v budoucnu očekávat nárůst obyvatel pěti dotčených českých krajů, především pak v přilehlých správních obvodech. Podobný trend je i v polském pohraničí Dolnoslezského vojvodství, jak uvedla Agata Girul ze Statistického úřadu ve Wrocławi.

Autor:
Zatím zde není žádný komentář.