Česko-polská statistická spolupráce přináší další plody

Výsledkem česko-polské spolupráce mezi krajskými správami ČSÚ v Olomouci a Ostravě s polskými kolegy z Opolí jsou dvě publikace, které analyzují a srovnávají statistické údaje z obou stran hranice.

První z nich je polsko-česká publikace Analýza společenské a hospodářské situace na území Euroregionu Praděd, kterou vydalo Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad v Polsku. V krátkém úvodu jsou představeny základní informace o zřízení Euroregionu Praděd a mapa zapojených obcí. Následuje analýza sociální a ekonomické situace euroregionu, na kterou navazuje tabulková příloha rozdělená do samostatných kapitol.
Brožurka Aglomerace v kraji Opolském, Olomouckém a Moravskoslezském v letech 2010–2018 přináší srovnání aglomerací. Vzešla z přeshraniční spolupráce zástupců KS Olomouc a KS Ostrava s polskými kolegy z Opolí. Pomocí krátkých analytických textů, tabulek a grafických objektů představuje základní statistické informace o Opolské, Olomoucké a Ostravské aglomeraci. V brožurce jsou publikována data za obyvatelstvo, školství, bytovou výstavbu a podnikající subjekty v aglomeracích a data za města Opolí, Olomouc a Ostravu.