Evropu trápí chronicky znečištěný vzduch

V roce 2017 si na znečištěné životní prostředí stěžovala sedmina obyvatel EU. Přestože se podle Eurostatu od roku 2012 tato průměrná hodnota téměř nemění, existují mezi jednotlivými členskými státy EU značné rozdíly.

Prachu, sazím, popílku, chemikáliím a jiným formám znečištění životního prostředí bylo v roce 2017 ve svém okolí vystaveno 14 % obyvatel EU. Nejvíce ohroženi byli obyvatelé Malty (26,5 % populace), mezi Němci žila ve znečištěném životním prostředí téměř čtvrtina (24,5 %), v Řecku to pak byl každý pátý obyvatel (20,3 %). Nad průměrem EU (14,1 %) se nacházela míra vystavení znečištění také v Lucembursku, Lotyšsku, Slovinsku, Litvě, Bulharsku a Rumunsku.
Česká republika se s 11,6 % řadila mezi země s mírně podprůměrnou mírou vystavení ekologicky škodlivým látkám. Situace byla příznivá také ve třech skandinávských státech Unie (Dánsku, Finsku a Švédsku) a v Chorvatsku, kde se za ohrožené špatným životním prostředím považovalo 6–8 % obyvatel. Členským státem s nejnižším podílem populace, která se subjektivně cítila ohrožena environmentálními problémy, bylo Irsko (5,3 %). Více ZDE.