Krajské správy představily publikace Ženy a muži v kraji

Oddělení informačních služeb Krajské správy ČSÚ v Jihlavě představilo v listopadu závěry z vydané analýzy Ženy a muži v Kraji Vysočina na setkání regionální platformy projektu Krajská rodinná politika v prostorách krajského úřadu.

Vedoucí oddělení informačních služeb KS ČSÚ Jiří Teplý seznámil zástupce různých organizací s výsledky, které vypovídají o postavení žen a mužů v regionu, včetně mezikrajských srovnání. Posluchači živě diskutovali o jednotlivých tématech, zejména o naději dožití, příjmových rozdílech, mezikrajském stěhování nebo o využívání předčasného starobního důchodu. Účastníci setkání poté obdrželi různé propagační materiály ČSÚ.
V předposlední říjnový den se Veronika Tichá, ředitelka KS v Pardubicích, účastnila setkání členů Rady Pardubického kraje se zástupci krajských institucí. Informovala zde o sčítání lidu 2021, pohovořila na téma volby, scanner data, snižování administrativní zátěže respondentů, a představila nově vydávanou publikaci Ženy a muži v Pardubickém kraji. Slavnostní křest se uskutečnil již dříve, a to během 13. ročníku přednáškového Týdne teorie a praxe v ekonomice 2019 na půdě Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice.