Manželské Česko-Slovensko

V letech 2004–2018 se na Slovensku podíl ženichů se slovenským státním občanstvím pohyboval v rozmezí 88–90 %, u nevěst byl tento podíl vyšší, a to mezi 96–98 %.

Slovenské ženy si ve srovnání se slovenskými muži častěji vybírají manželské protějšky ze zahraničí. Státní občanky a občané České republiky představují dlouhodobě pro slovenské ženichy a nevěsty hlavní partnery cizince. Muži dále nejčastěji hledají a nacházejí své manželky na Ukrajině či v Polsku. V posledních letech roste i počet nevěst s maďarským státním občanstvím. V této souvislosti je možným vysvětlením trend přeshraničního stěhování mladých Slováků převážně z Bratislavského kraje těsně za slovensko-maďarské hranice, kde na maďarské straně bylo snazší koupit levnější nemovitost. Slovenské nevěsty se kromě občanů České republiky provdávají především za občany Velké Británie, Německa, Rakouska a Spojených států.
Také z pohledu národnosti se většinou uzavírají homogenní manželství. V roce 1996 snoubenci s deklarovanou slovenskou národností představovali 82,3 % novomanželských dvojic. Následovaly dvojice, v nichž se oba partneři hlásili k maďarské národnosti, 6,7 %, na ryze české připadal jen marginální podíl. V roce 2018 byl podíl sňatků snoubenců se slovenskou národností o 7,1 p. b. nižší, a sice 75,2 %. Klesl podíl sňatků, v nichž oba snoubenci deklarovali romskou a maďarskou národnost, a zvýšilo se zastoupení dvojic, ve kterých se oba snoubenci hlásili k české, rusínské či ukrajinské národnosti. Více ZDE.