Růst tržeb v maloobchodě pokračoval

Maloobchodní tržby si udržely vysoké tempo růstu. Za leden až září 2019 překročily 5% hranici meziročního růstu, zejména díky růstu tržeb za nepotravinářské zboží.

Neočištěné maloobchodní tržby za první tři čtvrtletí 2019 reálně meziročně vzrostly o 5,3 %, což bylo o 0,5 p. b. více než ve stejném období roku 2018. Nejvíce rostly tržby ve třetím čtvrtletí (o 6,0 %). V prvním čtvrtletí se zvýšily o 5,1 % a ve druhém o 4,7 %. Tržby rostly ve všech devíti měsících tohoto roku, nejvíce v září (o 7,3 %) a v červenci (o 7,0 %), nejméně v květnu (o 2,8 %). Prodejcům nepotravinářského zboží se dařilo lépe než prodejcům potravin a pohonných hmot.
K růstu tržeb maloobchodu nejvíce přispěl prodej nepotravinářského zboží, který se za uplynulá tři čtvrtletí letošního roku reálně meziročně zvýšil o 8,4 %, což je o 1,1 p. b. více než v předchozím srovnatelném období. Nejvíce rostly tržby internetovým prodejcům, letos za leden až září stouply meziročně o 19,0 %. Dvojciferným tempem rostly tržby internetových obchodů ve všech devíti měsících letošního roku, nejvíce v září (o 25,9 %) a nejméně v červnu (o 13,6 %). Na internetové obchody se obrací stále více spotřebitelů nejen při nakupování nepotravinářského zboží, ale i potravin. Svědčí o tom rostoucí podíl tržeb za potraviny prodané přes internet na celkových tržbách za zboží prodané přes internet. V roce 2013 činil tento podíl 1,6 %, v roce 2018 stoupl na 4,9 %.
Prodeji nepotravinářského zboží ve specializovaných prodejnách se během prvních tří čtvrtletí letošního roku dařilo také díky příznivým cenám některých výrobků. Ve všech hlavních sortimentních skupinách nepotravinářského zboží se navíc meziroční tempo růstu zrychlilo. O více než 10 % rostly tržby specializovaných prodejen s počítačovým a komunikačním zařízením a s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci. Více než 8% zvýšení reálných tržeb vykázaly prodejny s oděvy a obuví a více než 6% růst tržeb zaznamenaly prodejny s výrobky pro domácnost. Prodejny s farmaceutickým, zdravotnickým a kosmetickým zbožím překonaly hranici 4% nárůstu tržeb.

Tržby v maloobchodě s potravinami a nepotravinářským zbožím (stálé ceny, sezónně očištěno, %)

Velikonoce ovlivňují tržby v obchodech s potravinami

V maloobchodě s potravinami tempo meziročního růstu tržeb ve stálých cenách mírně zpomalilo z 2,3 % v 1. až 3. čtvrtletí 2018 na 2,2 % v 1. až 3. čtvrtletí 2019. Tržby v běžných cenách, doprovázené zvyšováním cen potravin, vzrostly o 4,2 %. Nejvyšší růst tržeb byl v dubnu, naopak březen byl jediný měsíc, ve kterém tržby poklesly. Tržby v tomto období byly ovlivněny posunem velikonočních svátků. V loňském roce se nakupovalo na Velikonoce již v březnu, v letošním roce až v dubnu. Tržby nespecializovaných prodejen s převahou potravin, kam patří i maloobchodní řetězce, se zvýšily za první tři čtvrtletí letošního roku reálně meziročně o 2,4 %, naopak nižší tržby zaznamenaly specializované prodejny s potravinami (o 1,4 %).
Tržby za prodej pohonných hmot během prvních devíti měsíců tohoto roku zvolnily růst reálně meziročně na 3,0 % ze 4,2 % ve stejném období loňského roku. Obchodníci utržili v běžných cenách meziročně o 4,1 % více. Ceny pohonných hmot v prvních pěti měsících roku 2019 rostly, následující čtyři měsíce klesaly.
V maloobchodních řetězcích s 1 000 a více zaměstnanci, zařazených do odvětví „nespecializované prodejny s převahou potravin“, činil podíl tržeb za potraviny 81,9 %, za nepotravinářské zboží 15,2 % a za vlastní výrobky a služby 2,9 %. Tržby za alkoholické nápoje tvořily na celkových tržbách řetězců 8,8 %, za tabák pak 1,7 %.
Tržby v maloobchodě po očištění od sezónních a kalendářních vlivů se v září 2019 v ČR zvýšily reá­lně meziročně o 5,3 %, za celou Evropskou unii vzrostly o 3,2 %. Nejvyšší růst zaznamenalo Rumunsko (o 7,0 %). Vyšší růst než ČR vykázalo ještě Maďarsko (o 5,8 %). Ze sousedních zemí se tržby zvýšily také v Polsku (o 5,1 %), v Německu (o 3,4 %) a v Rakousku (o 2,6 %). Tržby klesly na Slovensku (o 2,6 %) a v Lotyšsku (o 0,1 %).