Výběr událostí z ČSÚ

VYDÁNÍ: 12/2019
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

Český statistický úřad používá elektromobil Český statistický úřad zařadil na půl roku do své flotily služebních vozů elektromobil BMW i3. Stalo se tak díky programu Elektromobilita ČEZ, do kterého se úřad zapojil. Z řad institucí a ministerstev jsou partnery projektu Ministerstvo dopravy,

Český statistický úřad používá elektromobil

Český statistický úřad zařadil na půl roku do své flotily služebních vozů elektromobil BMW i3. Stalo se tak díky programu Elektromobilita ČEZ, do kterého se úřad zapojil.

Z řad institucí a ministerstev jsou partnery projektu Ministerstvo dopravy, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Úřad vlády ČR a agentura CzechInvest.
„Těší mne, že se i Český statistický úřad může zařadit mezi ty státní instituce, které používají elektromobil, a přispívají tak ke zlepšení kvality ovzduší zejména v naší metropoli. Za posledních bezmála 100 let u nás počet automobilů vzrostl více než tisíckrát, a proto lze rozvoj elektromobility jen uvítat,“ uvedl při přebírání vozu Marek Rojíček, předseda Českého statistického úřadu.
Zapůjčený elektromobil BMW i3 disponuje dojezdem na jedno dobití 300 km, zrychlit z 0 na 100 km/h dokáže za 6,9 sekundy. Celková kapacita lithium-iontové baterie je 27,2 kWh, kombinovaná spotřeba energie na sto ujetých km činí 13,1 kWh. V České republice je aktuálně registrováno téměř 3 000 elektromobilů. V roce 2017 přibylo 400 vozů na elektrický pohon, loni 725 elektromobilů a letos do konce října 677 e-aut.

Den válečných veteránů na ČSÚ

Český statistický úřad se v listopadu zúčastnil akce, která připomíná památku válečných veteránů s cílem nezapomenout na jejich příběhy a dějiny naší země vůbec.

Květ vlčího máku si symbolicky připnul na klopu i předseda ČSÚ Marek Rojíček a spolu s ním i celá řada zaměstnanců úřadu, kteří zakoupením květu přispěli na sbírku, jejíž výtěžek bude použit na natáčení výpovědí pamětníků – válečných veteránů i dalších hrdinů. Vlčí mák je symbolem válečných veteránů už od konce první světové války, která skončila 11. listopadu 1918. Celkový výtěžek sbírky činil 1 732 638 Kč, na ČSÚ pak 3 220 Kč. Do akce se zapojilo celkem 857 sbírkových míst a přes 600 dobrovolníků.

Logo sčítání 2021 vyhrálo ve světové soutěži

Podoba značky, logotypu a jednotného vizuálního stylu projektu Sčítání lidu, domů a bytů 2021 zvítězila v prestižní světové soutěži World Logo Design Awards v kategorii Corporate Identity!

Logo SLDB 2021, jehož autorem je Jan Moucha, vzešlo ze soutěže, kterou v roce 2018 vyhlásil Český statistický úřad. Porota složená ze zástupců ČSÚ a externích odborníků, vybraných ve spolupráci s Unií grafického designu, obdržela k vlastnímu hodnocení 109 návrhů. Každý z členů poroty přidělil pěti návrhům body ve škále 5 až 1, přičemž 5 bodů bylo pro nejlépe zpracovaný návrh. Do druhého kola soutěže postoupilo 6 návrhů. V polovině ledna 2019 vybrala porota, na neveřejném setkání v diskusi nad zaslanými úpravami návrhů, elektronickými prezentacemi a animacemi, vítěze. Nyní logo SLDB 2021 slaví úspěch.

Česko-polská statistická spolupráce přináší další plody

Výsledkem česko-polské spolupráce mezi krajskými správami ČSÚ v Olomouci a Ostravě s polskými kolegy z Opolí jsou dvě publikace, které analyzují a srovnávají statistické údaje z obou stran hranice.

První z nich je polsko-česká publikace Analýza společenské a hospodářské situace na území Euroregionu Praděd, kterou vydalo Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad v Polsku. V krátkém úvodu jsou představeny základní informace o zřízení Euroregionu Praděd a mapa zapojených obcí. Následuje analýza sociální a ekonomické situace euroregionu, na kterou navazuje tabulková příloha rozdělená do samostatných kapitol.
Brožurka Aglomerace v kraji Opolském, Olomouckém a Moravskoslezském v letech 2010–2018 přináší srovnání aglomerací. Vzešla z přeshraniční spolupráce zástupců KS Olomouc a KS Ostrava s polskými kolegy z Opolí. Pomocí krátkých analytických textů, tabulek a grafických objektů představuje základní statistické informace o Opolské, Olomoucké a Ostravské aglomeraci. V brožurce jsou publikována data za obyvatelstvo, školství, bytovou výstavbu a podnikající subjekty v aglomeracích a data za města Opolí, Olomouc a Ostravu.

Krajské správy představily publikace Ženy a muži v kraji

Oddělení informačních služeb Krajské správy ČSÚ v Jihlavě představilo v listopadu závěry z vydané analýzy Ženy a muži v Kraji Vysočina na setkání regionální platformy projektu Krajská rodinná politika v prostorách krajského úřadu.

Vedoucí oddělení informačních služeb KS ČSÚ Jiří Teplý seznámil zástupce různých organizací s výsledky, které vypovídají o postavení žen a mužů v regionu, včetně mezikrajských srovnání. Posluchači živě diskutovali o jednotlivých tématech, zejména o naději dožití, příjmových rozdílech, mezikrajském stěhování nebo o využívání předčasného starobního důchodu. Účastníci setkání poté obdrželi různé propagační materiály ČSÚ.
V předposlední říjnový den se Veronika Tichá, ředitelka KS v Pardubicích, účastnila setkání členů Rady Pardubického kraje se zástupci krajských institucí. Informovala zde o sčítání lidu 2021, pohovořila na téma volby, scanner data, snižování administrativní zátěže respondentů, a představila nově vydávanou publikaci Ženy a muži v Pardubickém kraji. Slavnostní křest se uskutečnil již dříve, a to během 13. ročníku přednáškového Týdne teorie a praxe v ekonomice 2019 na půdě Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice.

 

Autor: , odbor vnější komunikace
Zatím zde není žádný komentář.