ČSÚ přispívá do pražské ročenky životního prostředí

Oddělení informačních služeb Krajské správy ČSÚ v hl. m. Praze dlouhodobě spolupracuje s Magistrátem hl. m. Prahy na přípravě ročenky „Praha – životní prostředí“, která vychází již od roku 1989.

Hlavní město Praha zpracovává a poskytuje informace o životním prostředí prostřednictvím své ročenky. Informační služby KS ČSÚ v hl. m. Praze od počátku spolupracují na její přípravě. Původní ročenka vycházela v tištěné formě, v současnosti je její forma pouze elektronická. Obsahově se ale nic zásadního nezměnilo. Informační služby KS ČSÚ v hl. m. Praze tak nadále připravují datové podklady z oblasti demografie, makroekonomiky, trhu práce a životního prostředí, s důrazem na hl. m. Prahu a její nižší územní celky.