OECD: Jaké jsou výhody vysokoškolského vzdělání oproti středoškolskému

Ze statistik OECD vyplývá, že se VŠ titul vyplatí z hlediska zaměstnatelnosti i výše příjmů.

Z dospělých s VŠ diplomem je v zemích Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj zaměstnáno 85 % (u středoškoláků je to 76 %).
Ve srovnání se svými kolegy se SŠ vzděláním vydělávají ti s VŠ diplomem ve věku 25–34 let v zemích OECD o 38 % více, a ti ve věku 45–54 let dokonce o 70 % více.
A zatímco mezi dlouhodobě nezaměstnanými tvoří vysokoškoláci 29 %, středoškoláci 36 %.
Pouze 4 % vysokoškoláků mají v zemích OECD diplom z informačních a komunikačních technologií. Více ZDE.

Jaké jsou výhody vysokoškolského vzdělání oproti středoškolskému