OECD: Výdaje na bydlení

Nízkopříjmoví nájemci na Novém Zélandu vynakládají na bydlení největší část svých příjmů, naopak nejméně ti v ČR.

Domácnosti s nízkými příjmy, mladí lidé, rodiny s dětmi a senioři po celém světě mají potíže získat a udržet si přiměřené a cenově dostupné bydlení. Výdaje za bydlení ukrajují největší část rodinného rozpočtu, a ceny bydlení přitom v mnoha zemích OECD dramaticky vzrostly, zejména v případě nájmů.
Výdaje na bydlení tvořily v roce 2018 na Novém Zélandu 56% podíl z disponibilních příjmů nízkopříjmových nájemníků, v Izraeli pak 54,1 %, zatímco průměr OECD byl 34 %. Na opačném konci srovnání členských zemí OECD byly Litva (14,2 %) a ČR (7,1 %). Více ZDE a ZDE.