OECD: Vývoj podílu migrantů v zemích OECD mezi lety 2000 a 2018

Lucembursko má nejen nejvyšší podíl, ale i nárůst počtu osob s původem z jiné země (na celkové populaci). Ze sledovaných zemí OECD jich má v obou ukazatelích nejméně Mexiko.

Nejvyšší podíl (i jeden nejvyšších nárůstů) osob narozených v cizině mělo na celkové populaci v období 2000 až 2018 mezi zeměmi OECD Lucembursko, dále např. i Švýcarsko nebo Rakousko. K poklesu jejich podílu došlo v tomto období např. v Izraeli, Litvě, Lotyšsku nebo Estonsku. Průměr OECD byl v roce 2018 celkem 13 %, v roce 2000 to bylo 9,5 %. Více ZDE, ZDE a ZDE.