V únoru zamíří tazatelé ČSÚ opět do domácností

Již po šestnácté budou tazatelé Českého statistického úřadu zjišťovat příjmy a životní podmínky v českých domácnostech.

Tazatelé letos začnou navštěvovat konkrétní, předem náhodně vybrané byty 1. února. Šetření skončí 24. května tohoto roku a proběhne ve více než 11 tisících bytech po celé republice.
Cílem šetření je mimo jiné získat údaje o finanční situaci jednotlivých typů domácností, kvalitě bydlení a nákladech na něj, vybavenosti bytů i zdravotních, pracovních a materiálních podmínkách domácností a jejich jednotlivých členů.
Obdobné šetření pod názvem EU-SILC (European Union – Statistics on Income and Living Conditions) se zároveň uskuteční v dalších 33 evropských zemích. Aktuální výsledky šetření s údaji za rok 2018 zveřejnil ČSÚ v publikaci „Příjmy a životní podmínky domácností – 2018“.