Tipy pro Vás

VYDÁNÍ: 01/2020
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

OECD: Vývoj podílu migrantů v zemích OECD mezi lety 2000 a 2018. Eurostat: Jaká je průměrná délka hospitalizace v EU? OECD: Výdaje na bydlení. Eurostat: ICT bezpečnost podniků v EU. Eurostat: A jaká jsou např. měřítka bezpečnosti ICT užívaná podniky v Evropské unii? OECD: Jaké jsou výhody vysokoškolského vzdělání oproti středoškolskému.

OECD: Vývoj podílu migrantů v zemích OECD mezi lety 2000 a 2018

Lucembursko má nejen nejvyšší podíl, ale i nárůst počtu osob s původem z jiné země (na celkové populaci). Ze sledovaných zemí OECD jich má v obou ukazatelích nejméně Mexiko.

Nejvyšší podíl (i jeden nejvyšších nárůstů) osob narozených v cizině mělo na celkové populaci v období 2000 až 2018 mezi zeměmi OECD Lucembursko, dále např. i Švýcarsko nebo Rakousko. K poklesu jejich podílu došlo v tomto období např. v Izraeli, Litvě, Lotyšsku nebo Estonsku. Průměr OECD byl v roce 2018 celkem 13 %, v roce 2000 to bylo 9,5 %. Více ZDE, ZDE a ZDE.

 

Eurostat: Jaká je průměrná délka hospitalizace v EU?

Vedou Maďarsko, Česko, Francie a Německo. Na opačném konci žebříčku s nejkratší délkou hospitalizace jsou Nizozemsko, Bulharsko, Norsko a Dánsko.

V roce 2017 byla podle Eurostatu průměrná délka pobytu v nemocnici v rozmezí od 4,5 (Nizozemsko) a 5,3 (Bulharsko) až po 9,1 (Francie), 9,6 (ČR) a 9,8 (Maďarsko) dne. Zatímco celkově převažovaly ženy, průměrná délka hospitalizace mužů byla ve většině členských zemí EU delší.
Ve srovnání s rokem 2012 došlo v přibližně polovině členských států ke zkrácení průměrné délky času stráveného pacienty v nemocnici. Zdaleka největší pokles byl ve Finsku, kde průměr klesl z 10,6 dne na 7,8 dne. Naproti tomu 11 států zaznamenalo nárůst, přičemž největší byl ve Francii (z 5,7 dne na 9,1). Více ZDE.

Jaká je průměrná délka hospitalizace v EU?

OECD: Výdaje na bydlení

Nízkopříjmoví nájemci na Novém Zélandu vynakládají na bydlení největší část svých příjmů, naopak nejméně ti v ČR.

Domácnosti s nízkými příjmy, mladí lidé, rodiny s dětmi a senioři po celém světě mají potíže získat a udržet si přiměřené a cenově dostupné bydlení. Výdaje za bydlení ukrajují největší část rodinného rozpočtu, a ceny bydlení přitom v mnoha zemích OECD dramaticky vzrostly, zejména v případě nájmů.
Výdaje na bydlení tvořily v roce 2018 na Novém Zélandu 56% podíl z disponibilních příjmů nízkopříjmových nájemníků, v Izraeli pak 54,1 %, zatímco průměr OECD byl 34 %. Na opačném konci srovnání členských zemí OECD byly Litva (14,2 %) a ČR (7,1 %). Více ZDE a ZDE.

Výdaje na bydlení

Eurostat: ICT bezpečnost podniků v EU

Většina podniků v zemích Evropské unie (93 %) využívá alespoň jedno měřítko pro svou ICT bezpečnost.

Téměř čtvrtina podniků v EU (24 %) využívá pojištění proti incidentům narušujícím ICT bezpečnost, 12 % z nich mělo v roce 2018 min. 1x problém s ICT bezpečností a 93 % jich využívá alespoň jedno měřítko ICT bezpečnosti. Více ZDE.

ICT bezpečnost podniků v EU

Eurostat: A jaká jsou např. měřítka bezpečnosti ICT užívaná podniky v Evropské unii?

K nejrozšířenějším patří pravidelná aktualizace softwaru nebo autentizace heslem.

Z podniků v EU 89 % pravidelně aktualizuje operační systém, 77 % užívá přísnou autentizaci heslem, zatímco 36 % využívá testy ICT bezpečnosti. Více ZDE.

měřítka bezpečnosti ICT

OECD: Jaké jsou výhody vysokoškolského vzdělání oproti středoškolskému

Ze statistik OECD vyplývá, že se VŠ titul vyplatí z hlediska zaměstnatelnosti i výše příjmů.

Z dospělých s VŠ diplomem je v zemích Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj zaměstnáno 85 % (u středoškoláků je to 76 %).
Ve srovnání se svými kolegy se SŠ vzděláním vydělávají ti s VŠ diplomem ve věku 25–34 let v zemích OECD o 38 % více, a ti ve věku 45–54 let dokonce o 70 % více.
A zatímco mezi dlouhodobě nezaměstnanými tvoří vysokoškoláci 29 %, středoškoláci 36 %.
Pouze 4 % vysokoškoláků mají v zemích OECD diplom z informačních a komunikačních technologií. Více ZDE.

Jaké jsou výhody vysokoškolského vzdělání oproti středoškolskému

Autor: , oddělení marketingu a PR
Zatím zde není žádný komentář.