Výběr statistických zajímavostí ze světa

VYDÁNÍ: 01/2020
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

EUROSTAT: Data za jednotlivá odvětví srozumitelně a rychle. EUROSTAT: Produkce pomerančů v EU. EUROSTAT: Zimní turistika v EU je na vzestupu.

Eurostat: Data za jednotlivá odvětví srozumitelně a rychle

Eurostat zprovoznil nový nástroj na prezentaci dat, Business Sector Profile. Umožňuje efektivně a interaktivně objevovat bohatství databází Eurostatu z pohledu jednotlivých odvětví.

Databáze Eurostatu obsahují nepřeberné množství údajů, pro nezkušeného uživatele však není zcela snadné najít to, co potřebuje. Pokud má zájem o informace o jednotlivých odvětvích, znamená to procházet desítky datových sad a experimentovat s jejich obsahem. Nástroj Business Sector Profile přístup k datům zjednodušuje, a to moderní formou tzv. dashboardu, který přehledně zobrazuje souhrnné profily odvětví do úrovně dvou míst NACE. Eurostat tak vychází vstříc profesním svazům a dalším uživatelům, kteří si kladou např. otázku typu „co všechno víte o chemickém průmyslu“.
Business Sector Profile prezentuje převážně data z podnikových statistik, která doplňují vybrané ukazatele statistiky práce, národních účtů, statistiky životního prostředí a cenové statistiky. Momentálně pokrývá cca 50 odvětví a další budou postupně doplňována. Jeho obsah se i nadále vyvíjí, i díky zpětné vazbě od uživatelů. Už nyní je to ale užitečný náhled na data za celou Evropskou unii i na data jednotlivých zemí, včetně údajů za Českou republiku, které Eurostatu dodává Český statistický úřad. Určitě stojí za vyzkoušení. Více ZDE.

 

Eurostat: Produkce pomerančů v EU

Téměř 2,7 mil. tun pomerančů bylo v roce 2018 exportováno členskými státy EU. Velká většina z toho (2,3 mil. tun, 88 %) byla obchodována mezi jednotlivými členskými zeměmi EU (intra-EU). Nejvíce vyvezlo do zemí mimo EU Španělsko (161 000 tun, 51% podíl na extra-EU exportech pomerančů).

V členských zemích EU bylo v roce 2018 sklizeno 6,5 mil. tun pomerančů, což bylo nejvíce od roku 2010, a to i díky rekordní sklizni ve Španělsku (3,6 mil. tun, 56% podíl v EU). Klimatické podmínky umožňují jejich pěstování pouze v polovině členských zemí EU. Kromě Španělska jsou hlavními producenty pomerančů v EU také Itálie (1,6 mil. tun, 24% podíl na produkci EU) a Řecko (0,9 mil. tun, 14% podíl). V roce 2018 se v EU pomeranče pěstovaly na téměř 274 000 hektarech, více než polovina této plochy se nachází ve Španělsku (140 000 ha). Itálie má druhý nejvyšší podíl plochy s pomerančovníky (83 000 ha, 30% podíl v EU), následuje Řecko (32 000 ha, 12% podíl na ploše v EU). Více ZDE.

Produkce pomerančů v EU

Eurostat: Zimní turistika v EU je na vzestupu

Nejoblíbenejší destinací pro turisty v zimním období je Španělsko, následované Itálií a Velkou Británií.

Ve srovnání se zimní sezónou 2017/2018, bylo v následující zimní sezóně 2018/2019 o 18,9 mil. více strávených nocí (+2,6 %) v hotelech a podobných zařízeních v zemích EU. Zimní turismus je na vzestupu ve 25 z 27 členských zemí EU. Nejvyšší nárůst byl zaznamenán v Rumunsku (+8,6 %), Chorvatsku (+7,4 %) a Polsku (+7,3 %). Jen ve dvou zemích EU byl zaznamenán pokles: v Řecku (−8,3 %) a na Maltě (−3,5 %).
Nejoblíbenější destinací pro turisty z celého světa cestující mimo svou zemi bylo v zimní sezóně 2018/2019 Španělsko (20 % všech nocí strávených nerezidenty v EU v hotelech a podobných zařízeních), dále Itálie a Velká Británie (po 12 %), Rakousko (10 %), Německo a Francie (po 9 %). Zimní turismus v těchto šesti zemích zahrnoval téměř tři čtvrtiny (72 %) ze všech nocí strávených nerezidenty EU v hotelech a podobných zařízeních. Více ZDE.

Autor: , oddělení marketingu a PR
Zatím zde není žádný komentář.