Internet usnadňuje Čechům cestování

Stránky věnované cestování patří na světovém internetu k nejnavštěvovanějším. Internet totiž poskytuje nejlepší zdroje informací a slouží zároveň jako nejrychlejší způsob vyřízení cestovních náležitostí. Češi nakupují stále častěji jízdenky, letenky i ubytování on-line.

Zvyšující se počet turistů po celém světě souvisí vedle rostoucích příjmů také s rozšiřujícími se možnostmi, jak se do cílových destinací dostat. Na dovolenou sjednanou přes internet jezdí především lidé ve věku 25 až 34 let. Jízdenky nakupují on-line hlavně mladí do 24 let. Také ubytování se běžně bookuje on-line. V roce 2019 si prostřednictvím internetu objednalo nocleh 25 % Čechů od věku 16 let. Nejčastěji přes zprostředkující stránky, jako jsou Booking.com či Trivago. Pouze šest procent osob uvedlo, že i když internet používají, volí raději klasickou offline cestu, tedy například telefonicky nebo na pobočce cestovní kanceláře. Zatímco dnes nakupuje ubytování přes internet čtvrtina lidí, před deseti lety to bylo deset­krát méně (2,4 %). Tomu, že zajištění ubytování se přesouvá na internet, nahrává fakt, že přibývá lidí, kteří internet používají. Za posledních deset let vzrostl podíl uživatelů internetu v České republice z 56 % na 81 % (podíl z osob od věku 16 let), což v absolutním měřítku znamenalo nárůst o 1,6 milionu na současných 7,1 milionu uživatelů.

Nákup ubytování přes internet podle druhu webových stránek, 2019
(podíl Čechů ve věku 16 a více let, kteří si objednali ubytování přes internet)

Nákup ubytování přes internet podle druhu webových stránek, 2019 (podíl Čechů ve věku 16 a více let, kteří si objednali ubytování přes internet)

Hotely nabízejí pokoje na svých stránkách i přes zprostředkovatele

Díky technologickému rozmachu přibývají také nové druhy internetových platforem, přes které mohou ubytovací zařízení noclehy nabízet. Vedle klasických internetových stránek, jimiž v současnosti disponuje 99 % českých firem s deseti a více zaměstnanci, jež spadají do kategorie Ubytování (NACE 55), existují specializované stránky zaměřené na zprostředkování, kde už si lidé mohou porovnat nabídky různých ubytovacích zařízení.
Z posledních dostupných dat vyplývá, že vlastní webové stránky používalo k prodeji 69 % českých firem z kategorie Ubytování a nocleh si na nich on-line zabookovalo a zajistilo 29 % z Čechů, kteří si nějaké ubytování on-line objednávali. Pětina firem z kategorie Ubytování využila k nabídce svých volných kapacit zprostředkovatelské platformy, jako jsou Booking.com nebo Trivago.
Mezi obyvateli Česka od věku 16 let, kteří si zajistili ubytování on-line, bylo 36 % osob, jež si zajistily nocleh právě přes tyto stránky. Byl to vůbec nejčastější způsob, jaký lidé volili. On-line objednávku přes webové stránky cestovní kanceláře či agentury zvolilo 31 % osob, nabídky ubytování na slevových portálech využilo 26 % osob.
Poměrně novým fenoménem je ubytování v soukromí, tedy v bytech či apartmánech, které nabízejí soukromé osoby. Ani tento typ ubytování není pro Čechy neznámou oblastí. V roce 2019 si takto zajistilo přenocování 12 % z těch, co si koupili ubytování on-line. Přes specializované stránky, jako je Airbnb, si sjednalo ubytování 9 % z osob, které si zajistily ubytování on-line, a přes skupiny na sociálních sítích se s pronajímateli dohodla 4 %. V porovnání s ostatními Evropany jsme však v ubytovávání se v soukromí na chvostu evropského žebříčku.

Nákup ubytování a jízdenek v EU, 2019 (% osob 16–74 let)

Nákup ubytování a jízdenek v EU, 2019 (% osob 16–74 let)

Pětina Čechů si koupí jízdenku on-line

Jízdenky na vlak, autobus či MHD, popřípadě letenky objednává on-line 20 % Čechů od věku 16 let. Přitom ještě před pěti lety to bylo 7 %, tedy 3x méně. V evropském srovnání se Česko v nakupování jízdenek řadí těsně pod evropský průměr – v celé EU kupuje jízdenky přes internet 25 % osob, nejčastěji Dánové a nejméně často Rumuni.
V posledních letech se také po internetu sjednává spolujízda, kdy více lidí sdílí jedno auto a podělí se tak o náklady. Takové služby využilo v roce 2019 6 % Čechů, nejvíce jich bylo mezi studenty a mladými lidmi. Osoby ve věku 16–34 let tvořily téměř polovinu všech, kteří se spolujízdou přepravovali.
Vedle zajištění ubytování a jízdenek slouží internet také k vyhledávání dalších informací o cestování. Celkem si informace o cestování na internetu vyhledává polovina Čechů od 16 let, podobný podíl mužů i žen. Nejvíce takových je ve věkové skupině 25–34 let, což koresponduje právě s tím, že lidé v tomto věku nejčastěji nakupují na internetu ubytování. V nakupování ubytování on-line se nijak neodlišujeme od zbytku Evropské unie, a to jak v celkovém podílu osob nakupujících tuto službu on-line, tak i v tom, že jsou to právě osoby ve věku 25–34 let, které jsou v nakupování ubytování přes internet nejaktivnější.

Nákup ubytování a jízdenek přes internet v ČR, 2019 (%, osob od věku 16 let)

Nákup ubytování a jízdenek přes internet v ČR, 2019 (%, osob od věku 16 let)

Mladí Češi si kupují jízdenky častěji, než je průměr EU

Mladší Češi ve věku 16–24 let zase nadprůměrně kupují na síti jízdenky. V posledním roce si koupilo alespoň jednu jízdenku přes internet 43 % osob v tomto věku. Pro srovnání mezi Čechy ve věku 25–34 let, kteří jsou v nakupování jízdenek on-line druzí, se takových našlo jen 34 %. Mladí Češi ve věku 16–24 let si také kupují jízdenky častěji než jejich vrstevníci v ostatních státech EU. V celé EU se totiž v této věkové kategorii našlo takových jen 28 %.
V nakupování ubytování přes internet jsou Češi na průměru Evropské unie. Kdo ale nakupuje ubytování méně, než je průměr, jsou Češi ve věku 55–74 let, ze kterých si ubytování na webu sjednalo v posledním roce pouze 13 %. Průměr EU přitom činil 18 %. Starší obyvatelé Česka si také oproti zbytku Evropy nakupují méně často jízdenky. Alespoň jednu si v posledním roce objednalo on-line 8 % Čechů oproti 16 % Evropanů.

Více informací na www.czso.cz

Cestovní ruch