Ubytování přes Airbnb láká turisty

V dubnu loňského roku podepsal ČSÚ spolu s Airbnb memorandum o spolupráci a výměně anonymních agregovaných dat. Vzájemná spolupráce umožní lépe reflektovat fenomén sdílené ekonomiky ve statistických výstupech. ČSÚ data využije ve statistice cestovního ruchu, zahraničního obchodu či národním účetnictví.

Z údajů za rok 2018 vyplývá, že přes platformu Airbnb do ČR přijelo a krátkodobě se zde ubytovalo 1,16 mil. turistů ze zahraničí. Naopak Čechů, kteří vycestovali do zahraničí a využili ubytování přes Airbnb, bylo 512 tis. Dalších 115 tis. Čechů využilo služby této platformy při domácím cestovním ruchu (po ČR).

Nejčastějšími hosty jsou Němci, Američané a Britové

Z celkového počtu 1,16 mil. zahraničních turistů se přes Airbnb v ČR ubytovalo nejvíce Němců, a to 173 tis. s podílem 15 %. Dalšími v pořadí byli cestovatelé ze Spojených států amerických a Velké Británie. Jejich počet v roce 2018 přesáhl 100 tis. Je pak následovali Francouzi, Rusové, Španělé a Nizozemci. Podíl těchto top 7 zemí tvořil větší polovinu (56 %) všech zahraničních turistů.

Příjezdový cestovní ruch (Airbnb)

Příjezdový cestovní ruch (Airbnb)

V Airbnb dominuje Praha

Atraktivita Prahy jako turistické destinace a její oblíbenost zejména mezi zahraničními návštěvníky jsou všeobecně známé a potvrzuje to i společnost Airbnb. Podle jejích dat podíl hlavního města na všech pobytech cizinců v naší republice byl 80 %. Ovšem ostatní místa v ČR v posledním roce vykázala oproti Praze větší dynamiku růstu, a to 60 %. Praha zaznamenala meziroční nárůst na úrovni 20 %.

Češi vycestovali nejvíce do Itálie a Španělska

I pro Čechy cestující do zahraničí skýtá Airbnb jednu z možností, jak si najít ubytování v cílové destinaci. V roce 2018 si tímto způsobem zajistilo nocleh 512 tis. tuzemských turistů. Přes 50 tis. cestovatelů se ubytovalo v Itálii či Španělsku, což byly dominující destinace. Na třetím a čtvrtém místě se s odstupem umístily pobyty na britských ostrovech a v Německu (30 tis. a více turistů). Ve vzdálenějších Spojených státech si Češi sjednali ubytování přes Airbnb ve 29 tis. případů.

Výjezdový cestovní ruch (Airbnb)

Výjezdový cestovní ruch (Airbnb)

Domácí cestovní ruch a Airbnb

Airbnb v neposlední řadě slouží i pro ubytování Čechů v rámci domácího cestovního ruchu. Ubytování přes tuto on-line platformu si v roce 2018 v ČR zprostředkovalo 115 tis. domácích turistů.
V roce 2018 evidovala společnost Airbnb v České republice 12 100 aktivních hostitelských účtů. Přes jeden účet pak mohly být nabízeny služby v jednom či více ubytovacích zařízeních. Jelikož skrze Airbnb se nabízí i ubytování v klasických typech ubytovacích zařízení, jako jsou hotely či penziony, nelze data Airbnb propojit s oficiální statistikou kapacit a návštěvnosti hromadných ubytovacích zařízení.

Více informací na www.czso.cz

Cestovní ruch