Interaktivní porovnání krajů

Kvalitu života obyvatel České republiky měří ve čtrnácti krajích celkem 34 statistických ukazatelů, které Český statistický úřad prezentuje na svém webu v podobě atraktivních dynamických grafů s animacemi.

Míra nezaměstnanosti, medián mezd, množství oxidu uhelnatého ve vzduchu a naděje dožití patří mezi ukazatele, které společně s ukazateli z demografické, sociální a ekonomické statistiky či ze statistiky životního prostředí slouží k porovnávání vývoje našich regionů. Nově jsou teď zobrazovány ve třech typech dynamických grafů. Přestože každý z nich nabízí trochu jiný pohled na vývojové trendy vybraných ukazatelů, mají jedno společné, a to je názornost.
Graf „Pořadí krajů“ ukazuje nejen vývoj pořadí krajů ve vybraném ukazateli, ale také rozdíly mezi regiony. Graf „Vývoj“ přináší informace o změnách v jednotlivých krajích. Přitom oba umožňují volbu kritérií ke zvýraznění oblasti, která uživatele nejvíce zajímá, a nastavení barev k posouzení významnosti jevu. „Analytický bublinový graf“ dovoluje posuzovat vztahy více faktorů najednou. Dává možnost přidávat různé ukazatele na vodorovnou a svislou osu či porovnávat další parametry z pohledu velikosti a barvy bubliny příslušného kraje.
Všechny hodnoty zobrazovaných informací jsou navíc dostupné v přiložených tabulkách, k dispozici je také stručná metodika. K bližšímu seznámení s variantami nastavení grafů slouží statická a video nápověda.
Dynamické grafy, jakož i další uvedené informace jsou k dispozici na webu Českého statistického úřadu v sekci Regionální statistiky. Více ZDE.

Interaktivní porovnání krajů_01

Interaktivní porovnání krajů_02