Setkání předsedy ČSÚ s prezidentem

Marek Rojíček seznámil prezidenta republiky s připravovaným zákonem o sčítání lidu.

Dne 5. února navštívil předseda ČSÚ Marek Rojíček prezidena republiky Miloše Zemana. Nejdůležitějším tématem probíraným při schůzce na Pražském hradě byl zákon o sčítání lidu, jehož přijetí je nezbytnou podmínkou pro uskutečnění cenzu v roce 2021. Marek Rojíček seznámil prezidenta republiky s některými detaily zákona a prezident předsedu ČSÚ ubezpečil, že je připraven zákon po projednání Parlamentem podepsat.
V další části jednání Marek Rojíček informoval hlavu státu o současném makroekonomickém vývoji České republiky a o datových zdrojích, které ČSÚ ke sledování tohoto vývoje využívá.