ŠÚ SR: Struktura obyvatelstva ve statistikách

Slovenský statistický úřad představil interaktivní aplikaci, která mapuje věkové složení obyvatelstva.

Aplikace umožňuje jednoduše porovnávat složení populace podle pohlaví a věku v jednotlivých letech na Slovensku. Celorepubliková data mají Slováci k dispozici již od roku 1945. Každý uživatel si zvolí rozhraní ve slovenském nebo anglickém jazyce a pak už může třídit a porovnávat údaje podle specifikací kraje, okresu nebo konkrétní obce. Záměrem, který ŠÚSR vedl k vytvoření aplikace, je snaha přiblížit statistiku běžným občanům tak, aby se ve statistických údajích lépe orientovali. Více ZDE.