V nakupování e-knih a audioknih Češi zaostávají za Evropou

Češi patří k nejaktivnějším čtenářům v Evropě, ovšem ve stahování elektronických knih a audioknih za poplatek zatím zaostávají za průměrem Evropy. E-knihy a audioknihy v digitální podobě v roce 2019 zakoupila 2,4 procenta české populace od věku 16 let.

Když se v roce 2011 v rámci šetření Adult Education Survey zjišťoval podíl čtenářů v evropské populaci, umístili se čeští čtenáři na předních příčkách evropského žebříčku. Alespoň jednu knihu za rok přečetlo v roce 2011 přibližně 67 % obyvatel ve věku 25–64 let, čímž dosáhli čeští čtenáři v evropském srovnání na šesté místo. Největší podíl čtenářů se v roce 2011 vyskytoval v Lucembursku (82 %), Německu (75 %) a Rakousku (73 %).
Zatímco v podílu čtenářů jsou Češi nad evropským průměrem, ve využívání informačních a komunikačních technologií v souvislosti s četbou knih se zatím ve srovnání se zbytkem Evropy drží na zadních pozicích. Alespoň jednu e-knihu či audioknihu si stáhlo v roce 2019 za poplatek přibližně 8 % populace EU ve věku 16–74 let. Největší podíl osob, které zakoupily e-knihy či audioknihy v digitální formě, byl ve skandinávských zemích Dánsku a Švédsku, a to kolem 18 %. Nejmenší podíl (kolem 1 %) byl naopak v balkánských zemích Rumunsku a Bulharsku. Česko se s přibližně 2,5% podílem umístilo ve srovnání s uvedenými státy EU na osmnáctém místě. Data s údaji za Belgii a Itálii nebylo možné vzhledem k nízké spolehlivosti zveřejnit.

Podíl osob ve věku 16 –74 let, které v roce 2019 zaplatily za stažení e-knihy či audioknihy (%, země EU mimo Belgii a Itálii)

Podíl osob ve věku 16 –74 let, které v roce 2019 zaplatily za stažení e-knihy či audioknihy (%, země EU mimo Belgii a Itálii)

Přestože podíl osob, které nakupují digitální e-kni­hy a audioknihy přes internet, není v porovnání s ostatními evropskými zeměmi vysoký, je prodej těchto médií u nás na vzestupu. V porovnání s rokem 2017 vzrostl v roce 2019 podíl osob, které zakoupily alespoň jednu e-knihu či audioknihu v digitální podobě, o 1 p. b. V mezinárodním srovnání navíc není zohledněn prodej audioknih na fyzickém nosiči (ať už přes internet, či v kamenných prodejnách), který tvořil v roce 2018 podle údajů Svazu českých knihkupců a nakladatelů (SČKN) 56 % z celkového prodeje audioknih českých obchodníků. Data SČKN reflektují také prodej e-knih, kterých se v roce 2018 na českém trhu prodalo více než 1 mil. kusů a jejich celkový prodej meziročně vzrostl o 12 %.

Jaké knihy se v roce 2019 nakupovaly přes internet (% z osob od věku 16 let, které nakoupily knihy přes internet)

Jaké knihy se v roce 2019 nakupovaly přes internet (% z osob od věku 16 let, které nakoupily knihy přes internet)

Na internetu se nejčastěji prodávají tištěné knihy

Internetovému prodeji knih však u nás jednoznačně vévodí tištěné knihy. Z obyvatel, kteří nakoupili knihy přes internet, sáhlo alespoň po jedné tištěné knize 86 % osob. Lidé pak nakupovali ve větší míře e-knihy či audioknihy stažitelné z webu (18 %) než audioknihy na fyzickém nosiči (10 %). Z obyvatel od věku 16 let si alespoň jednu tištěnou knihu, e-knihu či audioknihu přes internet pořídilo 13 % osob, přičemž častěji internetový prodej knih využívaly ženy (15 %) než muži (11 %).
Věková struktura osob, které za poplatek stahují e-knihy a audioknihy z webu, se mírně liší od věkové struktury nakupujících audioknihy na fyzickém nosiči. U první jmenované skupiny je patrný sestupný trend podílu nakupujících s přibývajícím věkem, přičemž nejvíce se na celkovém počtu nakupujících podílejí lidé ve věku 16–24 let (31 %). Audioknihy na fyzickém nosiči pak z celkového počtu nakupujících nejvíce objednávali lidé ve věku 35–44 let (35 %). Podíl mužů, kteří nakupovali e-knihy a audioknihy (ať už v digitální podobě, či na fyzickém nosiči), byl vyšší než podíl žen.

Věková struktura osob, které v roce 2019 nakupovaly audioknihy a e-knihy přes internet (% z osob od věku 16 let, které nakoupily knihy v digitálních formátech)

Věková struktura osob, které v roce 2019 nakupovaly audioknihy a e-knihy přes internet (% z osob od věku 16 let, které nakoupily knihy v digitálních formátech)

Více informací na www.czso.cz

Informační technologie