Velké rozdíly v minimální mzdě v EU

Měsíční minimální mzda činí ve východní části Evropské unie v průměru necelých 600 eur, zatímco v zemích na severozápadě Unie přesahuje 1500 eur.

Minimální mzdy mělo k lednu letošního roku jedenadvacet z 27 členských států EU. Výjimkami byly pouze Dánsko, Itálie, Kypr, Rakousko, Finsko a Švédsko. Podle tohoto mzdového ukazatele lze členské země rozdělit do tří hlavních skupin.
Nejnižší hrubou minimální mzdu (312 eur) v celé EU mělo v lednu 2020 Bulharsko. Devět členských států, převážně východoevropských, mělo minimální mzdy v rozmezí od 400 do 600 eur měsíčně. Konkrétně to byly Lotyšsko (430 eur), Rumunsko (466 eur), Maďarsko (487 eur), Chorvatsko (546 eur), Česko (575 eur), Slovensko (580 eur), Estonsko (584 eur), Litva (607 eur) a Polsko (611 eur).
V pěti dalších členských státech, které se rozkládají hlavně na jihu EU, se minimální mzdy pohybovaly od 700 do 1000 eur. Patřily mezi ně Portugalsko (741 eur), Řecko (758 eur), Malta (777 eur), Slovinsko (941 eur) a Španělsko (1 050 eur).
Ve zbývajících sedmi členských zemích, které se nacházejí na západě a severu EU, překračovaly minimální měsíční mzdy 1500 eur. Ve Franci to bylo 1539 eur, v Německu 1584 eur, Belgii 1594 eur, Nizozemsku 1636 eur, Irsku 1656 eur a v Lucembursku 2142 eur.
Pro srovnání, v lednu 2020 činila federální minimální mzda ve Spojených státech 1119 eur měsíčně. Více ZDE.