Zasedala Česká statistická společnost

V úterý 4. února 2020 se v budově ČSÚ v Praze konala členská schůze České statistické společnosti, na které předseda ČSÚ Marek Rojíček představil novou koncepci oborových cen statistiky.

Oborové ceny, které ČSÚ připravuje ve spolupráci s Českou statistickou společností, by kromě mimořádného přínosu pro rozvoj statistiky měly též ocenit významné uživatele statistiky, její popularizátory, obhájce a partnery. Připravované oborové ceny, které budou v roce 2020 vyhlášeny u příležitosti Světového dne statistiky, představují další prohlubování úzké spolupráce ČSÚ a České statistické společnosti. Účastníci členské schůze dále vyslechli odbornou přednášku doc. Jana Koláčka z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně na téma Vybrané aspekty analýzy funkcionálních dat, v níž přednášející přehledně představil tuto novou a prudce se rozvíjející oblast statistiky.
Česká statistická společnost do svých řad trvale zve nejen odborníky z řad tvůrců či uživatelů statistiky, ale i přátele statistiky a zájemce o statistiku včetně studentů.