Kolik utrácí evropské vlády za obranu?

V roce 2018 činily vládní výdaje 27 členských států EU na obranu 162 miliard EUR, což představuje 2,6 % jejich celkových výdajů. V podílu na HDP to činilo 1,2 %.

Od roku 2001 se výdaje vládních institucí na obranu vyjádřené v procentech HDP mírně snížily. Tehdy tento podíl dosáhl 1,4 % HDP.

Nejvyšší podíl výdajů na obranu byl v Lotyšsku, nejnižší v Irsku

V roce 2018 se poměry vládních výdajů na obranu k HDP v jednotlivých členských státech EU značně lišily. Nejnižší byly v Irsku (0,3 %), Lucembursku a na Maltě (shodně 0,5 %) a v Rakousku (0,6 %). Naopak nejvyšší byly v Estonsku a Řecku (2,0 %) a rekordní v Lotyšsku (2,1 %). Vysoký podíly vykázaly rovněž Kypr (1,9 %) Velká Británie (1,9 %) a Francie (1,8 %). V Česku dosáhly v roce 2018 výdaje na obranu 0,9 % HDP.

Polovina výdajů na obranu šla na mzdy

Přesně polovina (50 %) celkových výdajů na „obranu“ směřovala v roce 2018 na úhradu mzdových nákladů a dalších sociálních příspěvků pro zaměstnance. Dalších 28 % bylo určeno na „mezispotřebu“ a jen 19 % na kapitálové investice, tedy například na nákup nového armádního vybavení.

Více informací naleznete zde.