Počet obyvatel Norska se zvyšuje nejen díky migraci

V roce 2019 se počet obyvatel Norska zvýšil o téměř 40 tis. osob. Z toho na rozdíl mezi počtem živě narozených a zemřelých připadalo 14 tis. a počet přistěhovalých převýšil počet vystěhovalých o více než 25 tis. osob.

Poté, co počet imigrantů v roce 2011 dosáhl 79,5 tis. osob, v následujících letech rychle klesal a v roce 2018 se do Norska přistěhovalo 52,5 tis. osob. V loňském roce zaznamenaly norské úřady 52,5 tis. přistěhovalých. K tak mírnému meziročnímu snížení počtu přistěhovalců došlo po roce 2011 poprvé.

V roce 2019 bylo evidováno o 25,3 tis. více přistěhovalých než vystěhovalých, zatímco v roce 2018 byl migrační přírůstek 18,1 tis. osob. Za tímto nárůstem však z velké části stojí administrativní změny v registraci emigrace, k nimž došlo v roce 2019 a které se týkaly především občanů ze zemí Evropského hospodářského prostoru. Výsledkem bylo asi o 5,0 tis. méně emigrací, než by tomu podle předchozích norem.

I když se roční počet narozených dále snižoval, v roce 2009 bylo evidováno 61,8 tis. živě narozených a v loňském roce úřady evidovaly 54,5 tis. živě narozených, pořád je narozených více než zemřelých. K celkovému populačnímu přírůstku tak přirozená měna přispěla 14 tis. osob.

Více zde.

Více informací na www.czso.cz

Obyvatelstvo