Nizozemci se doma cítí bezpečně

Pocity nejistoty se u obyvatel Nizozemska snižují. Zatímco v roce 2012 uvedlo 37 % osob starších 15 let, že občas pocítili ve svém běžném životě nebezpečí v podobě možného fyzického či slovního útoku, v roce 2019 už tyto pocity deklarovalo 32 % obyvatel.

Ve srovnání s předchozími roky 2012 a 2017, kdy nizozemský statistický úřad zpracovával podobný průzkum, byla v roce 2019 deklarována menší míra pocitu ohrožení v místě bydliště. Pocity nejistoty až nebezpečí v místě bydliště byly nejsilnější v lokalitách, kde je zvýšený výskyt mladých lidí. V loňském roce se na takových místech necítilo bezpečně 36 % nizozemské populace. Naopak nejnižší míru nebezpečí pociťují lidé ve svém domově, který 94 % respondentů považuje za bezpečné místo. Nákupní zóny a centra vnímali obyvatelé Nizozemska v posledním šetření jako bezpečnější místa, než tomu bylo v předchozích letech.

Mezi ženami byl podíl těch, které uvedly, že alespoň někdy v průběhu loňského roku měly pocit nebezpečí, větší než v mužské části populace. Především mladé ženy ve věku 15–24 let udávaly výrazně vyšší pocit nebezpeční než stejně staří muži. Více než polovina (54 %) mladých žen zažila ve sledovaném období alespoň jednou situaci, kdy se cítila ohrožena. Mezi mladými muži byl tento podíl 26 %. Obecně překvapivě platí, že se zvyšujícím se věkem se vnímání rizika nebezpečí snižovalo. Mezi 15–24letými zažilo pocit ohrožení více než 40 %, zatímco ve věkové skupině 65letých a starších uvádělo tuto zkušenost pouze 23 % respondentů.

Více zde.