Jak se žije v zemích OECD

Páté vydání publikace „Jak se žije? Měření blahobytu“ přestavuje nejnovější data z aktualizovaného souboru více než 80 ukazatelů, jimiž lze hodnotit blahobyt a spokojenost se životem. Zpráva se týká zemí OECD a čtyř partnerských zemí.

Kromě celkové analýzy trendů blahobytu od roku 2010 se kniha podrobně věnuje 15 oblastem, které mají na pocit spokojenosti jednotlivce zásadní vliv. Patři mezi ně např. zdraví, sociální vazby, bezpečí. Profily jednotlivých zemí jsou doplněny i makroekonomickými charakteristikami. Ukazuje se, že se život mnoha lidí za posledních 10 let obecně zlepšil, ale že nerovnosti přetrvávají a také že nejistota, zoufalství a pocit odloučenosti a osamění ovlivňují život významné části populace. Různé země OECD také čelí velmi odlišným skutečnostem a i ty, které v minulosti měly takřka stejnou startovní pozici, se časem vydaly jiným směrem.

Země, kde je průměrný blahobyt obecně vyšší, mají tendenci vykazovat relativně nižší nerovnosti a méně deprivací. Největší změny k lepšímu v hlavních ukazatelích zprávy o současném blahobytu však byl často v zemích, které na začátku desetiletí v těchto charakteristikách zaostávaly. Publikace „Jak se žije? Měření blahobytu“ poukazuje také na vznikající rizika v přírodních, hospodářských a sociálních systémech, která by do budoucna mohla pocit pohody významně ovlivnit.

Více zde.