Nejlépe se krade v Praze

Nejnižší procento objasněnosti kriminálních skutků v ČR mělo v lednu 2020 hlavní město Praha následované Jihomoravským krajem. Zatímco v Praze se policistům podařilo objasnit jen 12,1 % skutků a v Jihomoravském kraji 14 %, v Ústeckém kraji to bylo 32,9 % a v Jihočeském 30,8 %.

Celkově bylo za leden v České republice zaznamenáno 20 174 kriminálních skutků, z nichž se podařilo objasnit 21,8 %. Podle zkušeností z předchozích let lze očekávat, že v průběhu roku se podaří objasnit významná část z dosud neobjasněných skutků a procento objasněnosti se ještě zvýší. Za rok 2019 bylo v ČR spácháno 199 221 kriminálních skutků a policisté objasnili 46,8 % z nich.

Nejvíce krádeží za leden 2020 policisté evidují v Praze. Zaznamenali jich zde 2 543. K nejmenšímu počtu krádeží došlo na Vysočině, kde jich je za leden v policejních statistikách zaznamenáno 106.

Více zde.