Luštěniny nejsou jen hrách, čočka či fazole

Valné shromáždění Organizace spojených národů uznalo význam luštěnin a rok 2016 vyhlásilo Mezinárodním rokem luštěnin. Od roku 2019 je pak 10. únor světovým dnem luštěnin.

Luštěniny patří po celá tisíciletí k základním složkám ve stravě po celém světě. Mezi ty, které mají i v našem jídelníčku dlouhou tradici, patří hrách, čočka a fazole. Své místo si na našich talířích našla také sója a cizrna. Plody podzemnice olejné konzumujeme spíše jako pochutinu a lupinu, bob či vikev pak často nacházíme jako doplněk v některých výrobcích.

Podle posledních údajů Eurostatu z roku 2018 se v zemích EU sklidilo celkem 4,1 mil. tun luštěnin. Celková plocha, na níž byly luskoviny, tedy rostliny, které produkují luštěniny, pěstovány, byla zhruba o 10 % menší než ostrov Sardinie.
Členské státy EU s největší produkcí luštěnin v roce 2018 byly Francie (840 tis. tun), Španělsko (690 tis. tun), Polsko (460 tis. tun), Německo (400 tis. tun) a Litva (380 tis. tun). Z těchto pěti zemí pocházely více než dvě třetiny celkové roční produkce EU.

Užitečnost luštěnin nespočívá jen v tom, že organismu dodávají bílkoviny, ale také v tom, že luskoviny, dodávají do půdy dusík, a tím snižují závislost na syntetických hnojivech a současně zlepšují úrodnost půdy.

Více zde.

Více informací na www.czso.cz

Zemědělství