Jak si žijí Evropané?

Aktualizovaná interaktivní vizualizace na webu Eurostatu nabízí možnost porovnat různé aspekty kvality života obyvatel EU. Srovnávat je možné jak s průměrem EU27, tak s ostatními členskými státy.

Vizualizace obsahuje údaje o bydlení, zaměstnanosti, vzdělání, zdraví, bezpečnosti, správě věcí veřejných a o životním prostředí. Zjistíte také, jak Evropané využívají svůj volný čas a budují sociální vztahy.

Kombinace statistických ukazatelů, jako jsou příjem, podmínky bydlení a pracovní situace, spolu se subjektivním hodnocením vede k různým úrovním zjištění o spokojenosti v závislosti na prioritách a potřebách jednotlivce. Například 18,7 % Čechů je nadmíru spokojeno se svou finanční situací a celková spokojenost je v Česku v tomto aspektu nad průměrem celé EU. Nejlépe jsou na tom obyvatelé skandinávských zemí, naopak nespokojenost je nejvyšší v Bulharsku. Češi se ale necítí příliš bezpečně, když musí v noci vyrazit ven. Beze strachu se v ulicích pohybuje 21,4 % z nich, celoevropský průměr je přitom 27,2 % a například na Maltě je to 66,4 % obyvatel.

Více zde.