Kojenecká úmrtnost se v EU za 20 let snížila o polovinu

V roce 2018 zemřelo v EU před dosažením jednoho roku věku přibližně 14 600 dětí. To odpovídá dětské úmrtnosti 3,4 úmrtí na 1 000 živě narozených.

Během 10 let od roku 2008 do roku 2018 klesla kojenecká úmrtnost v EU ze 4,2 úmrtí na 3,4 úmrtí. Za posledních 20 let se kojenecká úmrtnost snížila téměř o polovinu (6,6 úmrtí v roce 1998).

V roce 2018 byla nejvyšší úmrtnost dětí v EU zaznamenána v Rumunsku (6,0 úmrtí na 1 000 živě narozených), v Bulharsku (5,8 úmrtí) a na Maltě (5,6 úmrtí). Naopak nejnižší byla v Estonsku (1,6 úmrtí) a ve Slovinsku (1,7 úmrtí). V Česku v roce 1998 umíralo 5,2 dětí, v roce 2018 to pak bylo již jen 2,6 dětí na 1 000 živě narozených.

Více zde.

Více informací na www.czso.cz

Obyvatelstvo