Nizozemští hasiči a záchranáři pracují stále častěji společně

V roce 2019 zpracoval dispečink Nizozemské hasičské služby 238 tisíc hlášených incidentů. Stále větší díl práce hasičů připadá na ne-požární výjezdy.

V roce 2019 hasiči obdrželi více než 122 tisíc žádostí o pomoc při mimořádných událostech, což bylo o 3,3 % méně než v předchozím roce. Mezi tento typ událostí patří především pomoc při dopravních nehodách či zásahy při živelních katastrofách. V roce 2014 hasičská služba vykonala více než 9,4 tisíce výjezdů souvisejících s různými druhy nehod. O pět let později se množství tohoto typu zásahů zvýšilo o více než třetinu na 12,6 tisíce případů.

V roce 2014 hasiči ve zhruba 7,3 tisících případů poskytovali kardiopulmorální resuscitaci, v roce 2019 již tento zásah provedli při 14,5 tisících zásahů. Na druhou stranu také záchranné služby mají stále větší podíl na činnosti nizozemské hasičské služby. V roce 2014 se necelých 40 % žádostí o pomoc, které obdržela záchranná služba, týkalo nehody při požáru, zatímco v roce 2019 to bylo téměř 50 %.

Více zde.

Více informací na www.czso.cz

Zdravotnictví, pracovní neschopnost