Online komunikace Evropanů s úřady roste

V roce 2019 získalo informace prostřednictvím internetových stránek veřejných orgánů 44 % občanů Evropské unie. To bylo podstatně více než 33 % v roce 2008.

Online komunikace s úřady bylo nejrozšířenější u věkové skupiny 25-34letých. V minulém roce tak podle výsledků průzkumu Eurostatu učinilo 56 % osob v této věkové kategorii. Za nimi následovali s 53 % lidé ve věku 35-44 let. Mezi staršími občany byla tendence využívat internetové stránky úřadů výrazně nižší, přesto ale tuto možnost zvolila téměř čtvrtina (23 %) osob ve věku 65–74 let.

Vývoj elektronické veřejné správy (e-Government) a dostupnost online informací pro občany se v jednotlivých členských státech EU značně liší, stejně jako podíl občanů, kteří používají internet obecně. Čerpání informací z úředních webů je naprosto běžné ve skandinávských zemích. V případě Dánska to bylo 89 % obyvatelstva, ve Finsku 84 % a ve Švédsku 79 %. Vysoké podíly byly také v Nizozemsku (76 %) a Estonsku (69 %). Naopak nejméně rozšířená byla online komunikace s úřady v Rumunsku (9 %) a velmi slabá v Itálii (19 %) a Bulharsku (20 %). Česko se s 52 % řadí k nadprůměru EU.

Více zde.

Více informací na www.czso.cz

Informační technologie