Evropané vyhodí do popelnice v průměru půl tuny odpadu

V Evropské unii se v roce 2018 vyprodukovalo 492 kilogramu komunálního odpadu na jednoho obyvatele. Bylo to o 5 % méně než v roce 2008, kdy tato hodnota dosáhla maxima 518 kg na osobu. V roce 2017 však bylo průměrné množství odpadu jen o 2 kilogramy nižší.

Celkem se v EU v roce 2018 vyprodukovalo 220 milionů tun komunálního odpadu. Ačkoli to bylo o něco více než v roce 2017 (218 milionů tun), bylo to méně než v roce 2008 (227 milionů tun). V roce 2018 vytvořilo Dánsko se 766 kilogramy nejvíce komunálního odpadu na osobu ze všech členských států EU. Dalšími zeměmi, které vyprodukovaly více než 600 kg komunálního odpadu na osobu, byly Malta (640 kg), Kypr (637 kg; údaje z roku 2017), Německo (615 kg) a Lucembursko (610 kg). Na druhém konci žebříčku se ocitlo Rumunsko s 272 kilogramy komunálního odpadu na osobu. Tři další členské státy EU rovněž vyprodukovaly méně než 400 kg na osobu: Polsko (329 kg), Česko (351 kg) a Maďarsko (381 kg).

Množství recyklovaného odpadu dosáhlo v roce 2018 nových maxim, a to jak v recyklaci materiálů, tak v jeho kompostování. Recyklace materiálů vzrostla na 67 milionů tun, což odpovídá 150 kg na osobu. Tato hodnota byla téměř třikrát vyšší než v roce 1995, kdy se zrecyklovalo jen 23 milionů tun (54 kg na osobu). Patřičným způsobem bylo v roce 2018 kompostováno 37 milionů tun (84 kg na osobu) odpadu, tedy dvaapůlkrát více než v roce 1995 (14 milionů tun, 33 kg na osobu).

Více zde.

Více informací na www.czso.cz

Životní prostředí