Zaměstnanost žen v EU roste

Míra zaměstnanosti žen v zemích Evropské unie se zvyšuje, ale zůstává nižší než u mužů. Míra nezaměstnanosti žen je naopak stále vyšší než míra nezaměstnanosti mužů. Ženy však častěji pracují na částečný úvazek.

V roce 2018 činila míra zaměstnanosti žen ve věku 20–64 let v EU 67 %. Oproti předchozímu roku se zvýšila o jeden procentní bod (p. b.) a byla také o 5 p. b. vyšší než v roce 2008. Přesto zůstávala stále o 12 p. b. nižší než u mužů stejného věku. Nejvyšší míru zaměstnanosti žen mělo v roce 2018 Švédsko (80 %), zatímco Řecko (49 %) a Itálie (53 %) vykázaly nejnižší hodnoty.

Ve všech státech Unie byla míra zaměstnanosti mužů vyšší než žen. Tento rozdíl se však snížil z 15 p. b. v roce 2008 na 12 p. b. v roce 2018. Nepoměr v zaměstnanosti žen a mužů se v roce 2018 v jednotlivých státech EU výrazně lišil. Největší rozdíly byly zaznamenány na Maltě (22 p. b.) a v Řecku (21 p. b.), zatímco nejmenší hodnotu vykázala Litva (2 p. b.).

V roce 2019 činila míra nezaměstnanosti žen v EU 7,1 %. Byla tedy vyšší než míra nezaměstnanosti mužů, která dosáhla úrovně 6,4 %. V jednotlivých státech EU byla míra nezaměstnanosti žen rozdílná a kolísala v rozmezí od 16,0 % ve Španělsku po 2,4 % v Česku.

Jedna třetina zaměstnaných evropských žen pracovala v roce 2018 na částečný úvazek (30 %). U mužů byla tato hodnota téměř čtyřikrát nižší (8 %). Nejvyšší podíl zaměstnaných žen pracujících na částečný úvazek byl zaznamenán v Nizozemsku (74 %) a nejnižší v Bulharsku (2 %).

Více zde.

Více informací na www.czso.cz

Zaměstnanost, nezaměstnanost