Tipy pro Vás

VYDÁNÍ: 02/2020
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

Australian Bureau Of Statistics. Eurostat: Chorvatsko předsedá Radě Evropské unie. Brexit. Statistika svatého Valentýna. ŠÚSR: Struktura obyvatelstva ve statistikách-

Australian Bureau Of Statistics

Když se řekne Austrálie, většina lidí si představí klokany, operu v Sydney nebo rugbyový tým. Pokud se o této zemi chcete dozvědět i něco navíc, sledujte australský statistický úřad.

Instagramový profil Australského statistického úřadu působí jako spořádaná nástěnka, která pomocí jednoduchých grafik přináší rozmanité údaje o populaci, ekonomice, ale i o menšinách či náboženství v zemi. Australané totiž nemají problém přistupovat ke statistickým údajům s nadhledem a humorem. A tak se můžete například dozvědět, že v roce 2018 dohromady nacestovali motorovými vozidly více než 225 miliard kilometrů. Tento údaj hned hbitě přepočítávají: je to dvacet cest na planetu Pluto a zpět. Více ZDE a ZDE.

Eurostat:
Chorvatsko předsedá Radě Evropské unie

Předsednictví Rady Evropské unie se střídá mezi členskými státy každých šest měsíců. Od 1. ledna 2020 ho převzalo Chorvatsko.

Při této příležitosti zveřejnil Eurostat některé informace a statistiky o zemi, která je pro nás často symbolem prázdninové destinace. Věděli jste například, že Chorvaté mají v rámci EU nejnižší podíl osob s předčasně ukončenou školní docházkou? Více ZDE.

Chorvatsko předsedá Radě Evropské unie

Eurostat:
Brexit

Evropská unie má od února letošního roku o jednoho člena méně. Odchod Velké Británie má nezanedbatelný vliv také na evropskou statistiku.

Podrobnosti a informace k brexitu poskytuje na svých stránkách Evropský statistický úřad. Již v průběhu dubna 2018 začal ve své databázi zveřejňovat nový souhrn informací pro EU s 27 členskými státy. Jednalo se o nejžádanější ukazatele, jako jsou populace, míra růstu HDP a nezaměstnanost. Během přechodného období do konce roku 2020 zasílá Velká Británie své údaje Eurostatu i nadále. Tato data se načítají do databáze a zpřístupňují uživatelům. Eurostat postupně aktualizuje publikace a reviduje obsah webových stránek tak, aby odkazovaly na nový souhrn pro EU s 27 členskými státy. Nadále však bude v databázích uchovávat i historické údaje za EU28. Více ZDE.

ŠÚSR: Struktura obyvatelstva ve statistikách

Slovenský statistický úřad představil interaktivní aplikaci, která mapuje věkové složení obyvatelstva.

Aplikace umožňuje jednoduše porovnávat složení populace podle pohlaví a věku v jednotlivých letech na Slovensku. Celorepubliková data mají Slováci k dispozici již od roku 1945. Každý uživatel si zvolí rozhraní ve slovenském nebo anglickém jazyce a pak už může třídit a porovnávat údaje podle specifikací kraje, okresu nebo konkrétní obce. Záměrem, který ŠÚSR vedl k vytvoření aplikace, je snaha přiblížit statistiku běžným občanům tak, aby se ve statistických údajích lépe orientovali. Více ZDE.

Eurostat:
Statistika svatého Valentýna

Evropský statistický úřad oslavil den svatého Valentýna po svém, tedy statistikou. Ta se zaměřila na sledování trendu sňatečnosti v konkrétních zemích Evropské unie.

Počet sňatků je vyjádřen ve vztahu k počtu obyvatel. V roce 2018 se v EU nejčastěji konaly svatby na Kypru (7,8 sňatku na 1 000 obyvatel), v Rumunsku, Litvě a Lotyšsku. Naopak nejméně často zněly svatební zvony v Lucembursku (3,1 sňatku na 1 000 obyvatel), Itálii a Portugalsku. Nejaktuálnější informace o svatbách v České republice zveřejní Český statistický úřad v březnu v rámci publikování prvních demografických statistik za rok 2019. Více ZDE.

Crude_marriage_rate_2018

Autor: , odbor vnější komunikace

1 Pings/Trackbacks pro "Tipy pro Vás"