FAO

Aquastat je globální informační systém FAO o vodních zdrojích a hospodaření s vodou v zemědělství. Databáze obsahuje více než 180 proměnných a ukazatelů podle zemí od roku 1960.

Aquastat čerpá údaje především z národních zdrojů, ale také využívá odborných znalostí vlastních odborníků. Důraz je kladen zejména na Afriku, Blízký východ, země bývalého Sovětského svazu, Asii, Latinskou Ameriku a karibskou oblast. Databáze poskytuje profily zemí, profily povodí, regionální analýzy, tabulky a především mapy. Používání vody je sledováno podle odvětví a zdroje, zvláštní pozornost je věnována odpadním vodám. Vodní zdroje se rozlišují na vnitřní a přeshraniční, což umožňuje detekovat možné budoucí problémy, které by mohly nastat v okolí vodních toků, jež protékají více státy. Zavlažování se sleduje z hlediska typologie, technologie a pěstovaných plodin. Nechybějí ani informace o přehradách, výšce jejich hráze, kapacitě a rozloze vodní hladiny při maximálním naplnění. Více ZDE.