Obchod EU s USA skončil vloni přebytkem 153 miliard

V roce 2019 byly Spojené státy nejvýznamnějším obchodním partnerem při vývozu zboží z EU (18 % celkového exportu mimo Unii) a po Číně (19 %) druhým největším dovozem zboží do EU (12 % celkového dovozu z nečlenských zemí).

Mezi lety 2009 až 2019 byl vývoz zboží z EU do USA vždy vyšší než dovoz. Obchodní přebytek sice v tomto období mírně kolísal, ale celkově se zvyšoval a v roce 2019 dosáhl objemu 153 miliard eur.

U vývozu i dovozu zboží mezi EU a Spojenými státy dominovaly komodity „stroje a vozidla“, „chemikálie“ a „ostatní zpracované zboží“. Společně tyto skupiny zboží představovaly 88 % vývozu do Spojených států a 80 % dovozu zboží z USA do EU.

Tři největší dovozci ze Spojených států do EU v roce 2019 byli Německo (54 miliard eur), Nizozemsko (44 miliard eur) a Francie (32 miliard eur). Tři největší vývozci byli Německo (119 miliard eur), Irsko (47 miliard eur) a Itálie (46 miliard eur).

Více zde.