V šestnácti obcích proběhly nové volby

Vůbec první letošní volby se uskutečnily 14. března v šestnácti obcích celkem šesti krajů.

Volilo se tam, kde klesl počet zastupitelů pod zákonem stanovenou hranici nebo se zde zvolená zastupitelstva rozpadla. Volební účast dosáhla 64,96 %.
Nejvyšší zájem o volby byl v obci Kejnice na Klatovsku, kde svůj hlas odevzdalo 89,89 % voličů. Nejmenší zájem naopak projevili voliči v obci Schořov na Kutnohorsku, kde o složení zastupitelstva rozhodlo 27,40 % voličů.
Mandát v 16 nových zastupitelstvech získalo 71 mužů a 31 žen. Průměrný věk zvolených zastupitelů je necelých 48 let. Nejstaršímu je 80 let, nejmladšímu 20 let.
O celkem 102 mandátů se ucházelo 250 platných kandidátů, jejichž průměrný věk byl 46 let.