EU je magnetem pro miliony turistů z celého světa

V roce 2018 se Evropské unii ubytovalo téměř 170 milionů návštěvníků z nečlenských zemí. Nejčastěji to byli cestovatelé z Evropy, Asie a Severní Ameriky. Obyvatelé EU dávali přednost poznávání vlastní země.

V roce 2018 zaznamenala turistická ubytovací zařízení v EU 168 milionů příjezdů hostů ze třetích zemí. Strávili zde celkem 512 milionů nocí při průměrné délce pobytu 3,0 noci. Množství návštěvníků z nečlenských zemí v posledních letech postupně rostlo. Počet příjezdů v roce 2018 byl například o 5 % vyšší než v předchozím roce a o 30 % vyšší než v roce 2013.

Příjezdy hostů z nečlenských zemí do ubytovacích zařízení v EU dosáhly v roce 2018 hodnoty 168 milionů. Největší podíl (49 %, 82 milionů příjezdů) patřil cestovatelům z ostatních evropských zemí. Po nich následovali obyvatelé Asie (23 %, 38 milionů příjezdů) a návštěvníci ze Severní Ameriky (17 %, 29 milionů příjezdů). Střední a Jižní Amerika, Oceánie a Afrika představovaly společně 11 % z celkového počtu příjezdů ze třetích zemí do EU.

Obyvatelé z evropských nečlenských zemí strávili v EU 315 milionů nocí, asijští turisté téměř 80 milionů a turisté ze Severní Ameriky necelých 70 milionů. Společný podíl těchto tří skupin na všech nocích strávených turisty ze třetích zemí v ubytovacích zařízeních v EU dosáhl 89 %.

V roce 2018 podnikli obyvatelé EU 1,1 miliardy cest, z nichž 71 % strávili v zemi jejich bydliště a 21 % v jiném státě Unie. Zbývajících 8 % (94 milionů cest) směřovalo mimo EU. Během těchto výletů za hranice Unie zde strávili 982 milionů nocí s průměrnou délkou pobytu 10,4 dne. Průměrná délka pobytu se pohybovala od 23,4 noci v Oceánii do 5,8 noci ve Velké Británii.

Více zde.