Počet úmrtí na tuberkulózu v EU klesá

Tuberkulóza si v roce 2016 vyžádala životy téměř čtyř tisíc obyvatel Evropské unie. Míra úmrtnosti na tuberkulózu byla nejvyšší v Litvě, naopak nejnižší v Nizozemsku a Švédsku.

V roce 2016 zemřelo v EU na tuberkulózu 3 770 osob, tedy o 300 méně než v předchozím roce a o 1 130 méně než v roce 2011. Muži (2 620 úmrtí na tuberkulózu v roce 2016) byli postiženi více než ženy (1 150 úmrtí). Více než polovina (55 %) z těch, kteří této závažné plicní chorobě podlehli, byli lidé ve věku 65 a více let.

Standardizovaná míra úmrtnosti na tuberkulózu v EU v roce 2016 činila 8 úmrtí na milion obyvatel. Ve srovnání s rokem 2011 (11 úmrtí na milion obyvatel) tato míra klesla. Nejvyšší hodnoty mezi členskými státy EU dosáhla Litva s 60 úmrtími. Další v pořadí členských zemí Unie byly Rumunsko (50) a Lotyšsko (39).

Nejnižší úmrtnost na tuberkulózu byla zaznamenána v Nizozemsku a Švédsku (shodně 2 úmrtí na milion obyvatel). Za nimi následovaly Lucembursko, Belgie, Kypr, Německo a Slovinsko (shodně 3 úmrtí na milion obyvatel). V Česku zemřelo na tuberkulózu v přepočtu na milion obyvatel 6 osob.

Více zde.

Více informací na www.czso.cz

Zdravotnictví, pracovní neschopnost