Největšími evropskými „pendlery“ jsou Slováci

Jeden z dvaceti obyvatel Evropské unie přejíždí cestou do práce do jiného regionu, nejčastěji v Belgii. Dva miliony Evropanů překračují i hranice svého státu, z toho na Slovensku 5 procent zaměstnaných osob.

V roce 2018 dojíždělo za prací z jednoho regionu EU do druhého 12 milionů Evropanů. Podíl dojíždějících činil 6 % z celkových 193 milionů zaměstnaných osob ve věku 15–64 let. Nejvyšší míra regionálního dojíždění byla v Belgii, kde za prací do jiného regionu cestoval každý pátý Belgičan (21 % zaměstnaných). Dojíždění bylo také relativně běžné v Nizozemsku (16 %), stejně jako v Maďarsku, Rakousku, Dánsku, Německu a v Litvě, kde hranice regionů překračovalo 10 až 11 % zaměstnaných.

Nejvyšší podíly regionálního dojíždění byly zjištěny ve dvou belgických provinciích Brabant Wallon (47 %) a Vlaams-Brabant (40 %). Za nimi skončily regiony Pest v Maďarsku a Flevoland v Nizozemsku (shodně 39 %), Burgenland v Rakousku (37 %), Namur v Belgii (32 %) a Sjælland v Dánsku (30 %).

Obyvatelé Unie také dojíždějí za prací do jiných států. V roce 2018 dojížděly ze svého bydliště do jiné země 2 miliony zaměstnaných osob ve věku 15–64 let (1 % všech zaměstnaných). Nejvyšší míra přeshraničního dojíždění za prací byla zaznamenána na Slovensku, kde dojíždělo za prací do jiné země 5 % zaměstnaných osob. Za ním následovalo Lucembursko (4 %), Dánsko, Chorvatsko a Estonsko (shodně 3 %). Nejvyšší podíl dojíždění do jiných států byl zjištěn v belgické Lucemburské provincii (26 %), kterou následovaly Trier v Německu (14 %) a Lorraine a Franche-Comté ve Francii (shodně 11 %).

V roce 2018 byl v Česku největším „dodavatelem“ pracovních sil Středočeský kraj. Za hranice kraje cestovala do práce pětina Středočechů (20,7 %), nejčastěji do hlavního města. S velkým odstupem následoval region Severovýchod, který zahrnuje Liberecký, Královéhradecký a Pardubický kraj. Odtud dojíždělo do zaměstnání 4,4 % všech zaměstnanců.

Více zde.

Více informací na www.czso.cz

Zaměstnanost, nezaměstnanost