Zdravotní informace hledá na internetu polovina Evropanů

Na internetu vyhledalo v roce 2019 informace týkající se zranění, nemocí, výživy a zlepšení zdraví 53 % občanů Evropské unie. Tento způsob informování o zdraví byl nejoblíbenější ve Finsku, nejméně populární v Bulharsku. Nejvyšší nárůst vyhledávání zdravotních informací online byl zaznamenán na Kypru, nejmenší v Lucembursku.

Jeden ze dvou občanů EU (53 %) ve věku 16–74 let hledal v minulém roce informace o zdraví na internetu. To bylo o dva procentní body (p. b.) více než v roce 2018 (51 %) a o 19 p. b. více než v roce 2009 (32 %).

Podíl osob, které na internetu vyhledávaly zdravotní informace pro soukromé účely, se v jednotlivých členských státech lišil. Nejvyšší byl ve Finsku (76 %), poté následovaly Nizozemsko (74 %), Kypr (69 %), Dánsko (67 %) a Německo (66 %). Naopak nejnižší byl v Bulharsku (30 %), a dále v Rumunsku (31 %), Itálii (35 %), Polsku (47 %), Lotyšsku a Slovinsku (shodně 48 %).

V posledním desetiletí se podíl jednotlivců, kteří hledali zdravotní informace online, zvýšil ve všech státech Unie. Nejvyšší nárůst byl na Kypru (+53 p. b.), v Chorvatsku (+37 p. b.), Česku (+36 p. b.) a Řecku (+ 35 p. b.), zatímco nejnižší v Lucembursku (+4 p. b.), Francii (+13 p. b.), Itálii (+14 p. b.) a Rumunsku (+15 p. b.).

Více zde.

Více informací na www.czso.cz

Informační technologie