Kolik platí evropské vlády za ochranu životního prostředí?

V roce 2018 vynaložilo 27 členských států Evropské unie téměř 106 miliard eur na ochranu životního prostředí, což představuje 1,7 % celkových vládních výdajů a 0,8 % hrubého domácího produktu EU. Vládní výdaje na ekologii vyjádřené podílem na HDP zůstávají od roku 2001 v přibližně stejné výši.

V roce 2018 se podíl vládních výdajů na ochranu životního prostředí k HDP pohyboval v jednotlivých členských státech EU velmi rozdílně. Nejnižší byly ve Finsku (0,2 %), na Kypru a v Litvě (0,3 %) a dále v Dánsku, Irsku, Maďarsku a Rakousku (0,4 %). Více než 1 % činil na Maltě (1,2 %), v Belgii a Řecku (1,3 %). Evropským ekologickým premiantem byla s 1,4 % vláda Nizozemska.

V Česku dosáhly tyto výdaje hodnoty 0,9 % HDP.

Více zde.

Více informací na www.czso.cz

Životní prostředí