Podíl pozitivních případů covid-19 u nás klesá

Z pravidelné týdenní analýzy dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) k průběžnému vyhodnocení vývoje koronaviru je zřejmé, že situace v Česku je nyní stabilizovaná. Podíl pozitivních případů k počtu provedených testů v úvodní fázi epidemie rostl, poté se stabilizoval, avšak od 30. března klesá až na hodnotu 4,6 % k 15. dubnu.

Řada států vykazuje v mezinárodním srovnání významně vyšší míru pozitivních záchytů, například Rakousko (9,2 %), Velká Británie (29 %), USA (18,8 %).

Přestože šíření pandemie je u nás pod kontrolou a kapacita systému intenzivní péče má stále rezervu, panují mezi odborníky určité obavy z toho, jak se projeví velikonoční svátky a nedisciplinovanost řady lidí v dodržování ochranných opatření během nich. Pokud by prudce vzrostl počet pacientů vyžadujících intenzivní péči v nemocnicích, muselo by Ministerstvo zdravotnictví přikročit ke změnám v plánovaném uvolňování opatření.

Podle prediktivních modelů ÚZIS by k 30. dubnu mělo u nás být 9 900 potvrzených případů onemocnění covid-19. Z nich má být cca 2 500 pacientů ve věku 60 a více let.

Více zde.

Více informací na www.czso.cz

Zdravotnictví, pracovní neschopnost