Nezaměstnaných vysokoškoláků je menšina

Podle údajů Ministerstva práce a sociálních věcí činil v lednu 2019 podíl vysokoškoláků na celkovém počtu nezaměstnaných v ČR 7,6 %.

Nejvíce nezaměstnaných tvoří lidé s výučním listem, kterých je cca 36 %. Další problémovou kategorií jsou osoby se základním nebo nedokončeným základním vzděláním, které se na celkové nezaměstnanosti podílejí z 30 %.

Z výsledků dotazníkových šetření společnosti Scio vyplývá, že u zájemců o vysoké školy klesá důležitost finančního výdělku. Zároveň klesá zájem o zisk zahraničních zkušeností. Pro studenty je stále důležitější věnovat se po studiu tomu, co je bude bavit.

„Zdá se, že pro mladé lidi už není dobře placená práce tou hlavní prioritou. To je v souladu s řadou trendů, které pozorujeme jak u generace tzv. mileniálů, tak i u nastupující generace Z narozené v tomto tisíciletí,“ uvedl Andrej Kutarňa, specialista pro oblast vysokých škol ze Scio. Vysokoškoláci tak na trhu, který se vyznačoval vysokou poptávkou po kvalifikované pracovní síle, snadněji nacházejí práci než v případě, kdy se jejich zájem soustředí hlavně na úzké spektrum finančně lukrativních pozic.

Více zde.

Více informací na www.czso.cz

Vzdělávání