ČSÚ se aktivně zapojil do studie kolektivní imunity

Zkušenosti se šetřením v domácnostech pomohly urychlit vytvoření reprezentativního vzorku respondentů.

Český statistický úřad se svými odbornými kapacitami zapojil do příprav a realizace reprezentativní části studie kolektivní imunity SARS-CoV-2-CZ-Preval, jejímž prostřednictvím se zkoumá průběh onemocnění covid-19 a rozšíření imunity proti němu v populaci. Pracovníci ČSÚ oslovovali respondenty a pomáhali vytvořit vzorek čítající více než 6 000 osob z Prahy a z vybraných okresů Středočeského, Jihomoravského a Olomouckého kraje. Cílem studie je odhad množství osob v populaci, které již infekcí koronavirem prošly, ale vzhledem k mírným nebo žádným příznakům se o tom dosud nevědělo.